carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Digital utveckling

Vad är digital utveckling?

Digital utveckling (digital engineering) är den praxis där nya applikationer utformas och levereras. Den omfattar metoderna, nyttan och processen för att skapa nya digitala produkter från början till slut. Digital ingenjörskonst använder data och teknik för att ge förbättringar av applikationer, eller till och med helt nya lösningar.

Vad är affärsnyttan med digital utveckling?

Digital utveckling utnyttjar moderna, digitala funktioner för att förbättra en organisations effektivitet och värde, förstärker processekvenser och/eller transformerar slutanvändarnas upplevelser. Med lämplig resursfördelning, leveransmodeller, projektledning och teamaktivering, så kan den skapa nya affärsmöjligheter och konkurrenskraftiga kundvärden. Digitala tekniklösningar kan också producera en kontinuerlig kedja av innovation och konkurrensposition, som utvecklas tillsammans med kundernas behov och nya tekniska möjligheter.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you