carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Digital företagsbank

Vad är digital företagsbank?

Med digital företagsbank (digital corporate banking) avses tillhandahållande av företags banktjänster, såsom alla typer av kontohantering och -underhåll, samt transaktionshantering - allt via digitala kanaler online. Digital företagsbank förbättrar bekvämlighet, upplevelse och åtkomst för företagskunder genom att tillhandahålla integrerade kontotjänster på ett lättanvänt sätt ihop med självservice.

Vad är affärsnyttan med digitala tjänster för företagsbanker?

För banker innebär fördelarna med digital företagsbank enklare och snabbare kundförvärv, förhöjd kundupplevelse (och därmed kundlojalitet), samt snabbare utveckling och lansering av nya, innovativa produkter och tjänster. Den minskar också driftskostnaderna, och riktar in försäljningen och driften på mervärdestjänster snarare än administrativa uppgifter, samt minskar investeringarna i anläggningstillgångar.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you