Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Digital företagsbank

Vad är digitala tjänster för företagsbanker?

Med digital företagsbank avses tillhandahållande av företags banktjänster som kontointegrering, kontoinställning, kontohantering och underhåll samt transaktionshantering, allt via digitala kanaler online. Digital företagsbank förbättrar bekvämlighet, erfarenhet och åtkomst för företagskunder genom att tillhandahålla integrerade kontotjänster på ett lättanvänt, självbetjäande sätt.

Vad är affärsnyttan med digitala tjänster för företagsbanker?

För banker innefattar affärsfördelarna med digital företagsbank enklare och snabbare kundförvärv, förbättrad kundupplevelse (och därmed kundlojalitet), snabbare utveckling och lansering av nya och innovativa produkter och tjänster. Det minskar också driftskostnaderna, fokuserar försäljning och drift på mervärdestjänster snarare än administrativa uppgifter och minskar investeringar i anläggningstillgångar.

Digital företagsbank - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista