carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Digitala banktjänster

Vad är digitala banktjänster?

Digitalisering av banktjänster är processen för när den traditionella bankverksamheten förflyttas till internet, som förr annars endast var tillgänglig för kunderna när de besökte ett bankkontor.

Vad är affärsnyttan med digitala banktjänster?

Det finns flera fördelar med digitala banktjänster för kunder, banker och andra leverantörer i ekosystemet. Kundfördelarna är många. Lättillgängligt när och var som helst, förbättrade och individualiserade kundupplevelser, lägre transaktionskostnader och snabbare handläggningstid, samt tillgång till nya och innovativa funktioner för betalningar, besparingar och insättningar. För banken innebär fördelarna lägre verksamhetskostnader (genom alternativen filialfri bank och självbetjäning), innovativa intäktsmodeller och kundlojalitet genom erfarenhet och innovativa produkter och tjänster.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you