Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Digitala banktjänster

Vad är digitala banktjänster?

Digitalisering av banktjänster är processen för när den traditionella bankverksamheten förflyttas till internet, som förr endast var tillgänglig för kunderna när de besökte ett bankkontor.

Vad är affärsnyttan med digitala banktjänster?

Det finns flera fördelar med digitala banktjänster för kunder, banker och andra leverantörer i ekosystemet. Kundfördelarna är många. Lättillgängligt när som helst och var som helst, förbättrade och individualiserade kundupplevelser, lägre transaktionskostnader och snabbare handläggningstid, samt tillgång till nya och innovativa funktioner för betalningar, besparingar och insättningar. För banken inkluderar fördelarna lägre kostnad för verksamheten (genom filialfri bank- och självbetjäningsalternativ), innovativa intäktsmodeller och kunders klibbighet genom erfarenhet och innovativa produkter och tjänster.

Digitala banktjänster - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista