Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

DevOps

Vad är DevOps?

DevOps är en uppsättning metoder som är utformade för att automatisera processerna mellan programutveckling (Dev) och informationsteknik (Ops) för att bygga, testa och släppa programvara snabbare och mer tillförlitligt. DevOps-team använder mikrotjänster - samlingar av modulära enfunktionskomponenter - för att dela upp ett stort projekt i byggstenar som är oberoende av varandra, vilket minskar enstaka felpunkter och den totala projektrisken.

Vad är affärsnyttan med DevOps?

DevOps kan leverera mer pålitlig programvara av högre kvalitet i snabbare takt, vilket resulterar i snabbare marknadsföringstid, förbättrad kundupplevelse och ökade intäktsmöjligheter för en organisation. Genom förbättrat samarbete och kommunikation påskyndar DevOps utvecklings- och leveransprocesserna samtidigt som de levererar funktioner, korrigeringar och uppdateringar. DevOps-verktyg överbryggar kommunikationsgapet mellan utvecklarteam och IT-verksamhet för att snabbt leverera verktyg som bäst matchar både kundens och företagets behov.

DevOps-innehåll


Tillbaka till Ordlista