carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

DevOps

Vad är DevOps?

DevOps är en uppsättning metoder som är utformade för att automatisera processerna mellan programutveckling (Dev) och informationsteknik (Ops) för att bygga, testa och släppa programvara snabbare och mer tillförlitligt. DevOps-team använder mikrotjänster, det vill säga samlingar av modulära, enskilda funktionskomponenter. Dessa används till att dela upp ett stort projekt i byggstenar som är oberoende av varandra, vilket minskar enstaka punkter med brister och den totala projektrisken.

Vilka är fördelarna med DevOps?

DevOps kan leverera mer pålitlig programvara av högre kvalitet i snabbare takt, vilket resulterar i snabbare lanseringstid, förbättrad kundupplevelse och ökade möjligheter till avkastning för en organisation. Genom förbättrat samarbete och kommunikation påskyndar DevOps utvecklings- och leveransprocesserna, samtidigt som de levererar funktioner, korrigeringar och uppdateringar. DevOps- verktyg överbryggar kommunikationsgapet mellan utvecklarteam och IT-verksamhet för att snabbt leverera verktyg som bäst matchar både kundens och företagets behov.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you