carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Datatransformation

Vad är datatransformation?

Datatransformation avser konvertering av rådata från en källa/ett format till en annan källa eller format som är redo att användas, så att data automatiskt kan överföras från ett typ av filsystem till ett annat. Med datatransformation kan digitala tillgångar konverteras till att köras på en annan plattform, och program kan konverteras från ett datorspråk till ett annat.

Vad är affärsnyttan med datatransformation?

Ledande datatransformationsprocesser och verktyg kan främja flera fördelar, såsom:

  • Användbarhet. Datatransformation gör det möjligt för organisationer att samla in och strukturera stora mängder information, vilket gör det enklare att använda och underlättar bättre affärsbeslut.
  • Kvalitet. När data formateras, valideras och hanteras korrekt förbättras kvaliteten, vilket minimerar (eller till och med eliminerar) problemen med "dåliga data", såsom avvikelser i metadata, indexeringsfel, inkompatibla format, dubbletter och värden som saknas.
  • Effektivitet. Ett avancerat datatransformationverktyg kan sammanslå integrationer och förbättra dataeffektiviteten genom att producera datautbyte mellan API:er (programmeringsgränssnitt) och molnapplikationer - allt på en enda enkel plattform.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you