Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Datatransformation

Vad är datatransformation?

Datatransformation avser konvertering av rådata från en källa / format till en annan, färdig att använda källa / format, så att data automatiskt kan överföras från en typ av filsystem till en annan. Med datatransformation kan digitala tillgångar konverteras till att köras på en annan plattform, och program kan konverteras från ett datorspråk till ett annat.

Vad är affärsnyttan med datatransformation?

Ledande datatransformationsprocesser och verktyg kan främja flera affärsfördelar, inklusive:

  • Användbarhet. Datatransformation gör det möjligt för organisationer att samla in och strukturera stora mängder information, vilket gör det lättare att använda och underlätta bättre affärsbeslut.
  • Kvalitet. När data formateras, valideras och hanteras korrekt förbättras kvaliteten, vilket minimerar (eller till och med eliminerar) "dåliga data" -problem som metadatainkonsekvenser, indexeringsfel, inkompatibla format, dubbletter och värden som saknas.
  • Effektivitet. Ett avancerat datatransformeringsverktyg kan konsolidera integrationer och förbättra dataeffektiviteten genom att producera datautbyte mellan API: er och molnapplikationer - allt på en enda enkel plattform.
Datatransformation - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista