carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Dataskydd

Vad är dataskydd?

Dataskydd, även känt som informationssekretess, handlar om individers förmåga att kontrollera användningen och insamlingen av data om sig själva. Det behandlar korrekt hantering av personuppgifter, inklusive samtycke, användarrättigheter, styrning, skydd, datadelning, upplysning och andra lagskyldigheter.

Vad är affärsnyttan med dataskydd?

Från att minska förluster på grund av dataintrång till att bygga upp större lojalitet och förtroende gentemot kunderna, så ökar fördelarna för en organisation i takt med mognaden av dess integritetsprogram. Viktiga fördelar innefattar följande:

  • Regelefterlevnad. Företag som arbetar med fokus på datasekretess kan undvika fallgropar som att behandla eller dela personuppgifter med otillräcklig rättslig grund, för att därmed slippa stränga påföljder för bristande regelefterlevnad.
  • Dataskydd. Säkerhetsåtgärder som skyddar personuppgifter genom informationslivscykeln tillsammans med förebyggande och begränsning av hot kan hjälpa till att hantera informationsöverträdelser, som kan sätta känsliga uppgifter i fara.
  • Varumärkesförbättring. Företag som värnar om sekretessen för sina kunders och anställdas data bygger större goodwill och lojalitet, vilket förbättrar deras rykte och varumärkesvärde.
  • Förtroende. Efter ett intrång klandrar konsumenterna företaget och återvänder ofta inte. Å andra sidan har företag, som har användarnas förtroende att deras data är skyddade, ökad tillgång till och användning av konsumentdata.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you