Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Datautvinning (data mining)

Vad är datautvinning?

Data mining, eller datautvinning, är processen att undersöka stora databaser för att bestämma mönster i data. Detta fält är en kombination av statistik, avancerad analys och artificiell intelligens (AI) . Datautvinning hjälper företag att fatta välgrundade beslut om framtida produkter eller tjänsterbjudanden och förbättra sina affärsprocesser och kundengagemang.

Medan analys är förknippad med generering och spridning av insikter och framsyn i industriell skala, sker datautvinning för affärsanalys i innovations- och experimentstadierna, där dataforskare och analytiker hittar dolda mönster i data och testar affärshypoteser.

Vad är affärsnyttan med datautvinning?

Oavsett om företagen väljer att använda datagruppsprogramvara eller avtalar med data mining-företag (experter på hur man skalar data), ger data mining flera affärsfördelar, såsom:

  • Förbättra beslutsfattande, planering och prognoser
  • Hjälper till att minska risk, exponering och kostnad
  • Öppna nya intäktsströmmar och förbättra kundrelationer

Dessutom kan olika typer av företag uppleva olika typer av transformation av datautvinning - med diskret datahantering och tekniker - och förverkliga branschspecifika affärsfördelar. Till exempel:

  • Detaljhandelsföretag kan lära sig mer om kundens shoppingdetaljer och vanor för att förbättra butikslayouten, förbättra kundupplevelser och öka vinsten.
  • Läkemedelsföretag kan bestämma den bästa behandlingen för cancerpatienter i sina kliniska prövningar, och vårdgivare kan få varningar om patienter som löper risk för opioidberoende.
  • Finans- och bankföretag kan fastställa riskmodeller för inteckningar och andra lån samt upptäcka bedrägerier.
  • Sälj- och marknadsteam kan förbättra sitt innehåll, öka kundengagemang och nöjdhet, likväl som att noggrannare rikta in sig på sin annonsering och andra kampanjerelaterade insatser.
Datautvinning - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista