carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Datautvinning

Vad är datautvinning?

Datautvinning (data mining) är processen att undersöka stora databaser för att bestämma mönster i data. Detta område är en kombination av statistik, avancerad analys och artificiell intelligens (AI). Datautvinning hjälper företag att fatta välgrundade beslut om framtida produkter och tjänsterbjudanden, samt förbättra sina affärsprocesser och kundengagemang.

Medan analys är förknippad med generering och spridning av insikter och framsyn på industriell skala, så sker datautvinning för affärsanalys i innovations- och experimentstadierna, där dataforskare och analytiker hittar dolda mönster i data och testar affärshypoteser.

Vad är affärsnyttan med datautvinning?

Oavsett om företagen väljer att använda programvara för datautvinning eller upprättar kontrakt med datautvinningsföretag (experter på hur man skalar data), ger datautvinning flera fördelar, såsom att:

  • Förbättra beslutsfattande, planering och prognoser.
  • Hjälpa till att minska risker, exponering och kostnader.
  • Öppna nya intäktsflöden och förbättra kundrelationer.

Dessutom kan olika typer av organisationer uppleva olika typer transformation för datautvinning - med diskret datahantering och tekniker, och förverkliga branschspecifika fördelar, till exempel:

  • Detaljhandelsorganisationer kan lära sig mer om kundens shoppingärenden och vanor för att förbättra butikslayouten och kundupplevelser, samt öka vinsten.
  • Läkemedelsföretag kan bestämma den bästa behandlingen för cancerpatienter i sina kliniska prövningar, och vårdgivare kan få varningar om patienter som löper risk för opioidberoende.
  • Finans- och bankorganisationer kan fastställa riskmodeller för inteckningar och andra lån, samt upptäcka bedrägerier.
  • Sälj- och marknadsteam kan förbättra sitt innehåll, öka kundernas engagemang och tillfredsställelse, likväl som att välja noggrannare inriktning på sin annonsering och andra kampanjerelaterade insatser.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you