carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Datamigrering

Vad är datamigrering?

Migrering av företagsdata avser processen att flytta data mellan datorer, datorbaserade lagringsenheter eller format. Det är en mycket viktig aspekt av systemimplementering och sammanslagning.

På företagsnivå kräver datamigrering vanligtvis en så kallad "företagsdatamigrerare" - företagsövergripande programvara för att flytta fil- eller objektdata mellan lagringsplattformar, lokalt eller i molnet. Det kräver också en genomtänkt, universell strategi för metadatahantering, som säkerställer att data tolkas och kan nyttjas för att uppnå de önskade resultaten av organisationens mål för datamigrering.

Vad är affärsnyttan med datamigrering?

Med datamigrering kan dataplattformar uppgraderas, repareras eller sammanslås. Datamigrering av äldre format till molnet bidrar vanligtvis också till snabbhet och betydande kostnadsbesparingar. När det hela är välplanerat, så ger det flera fördelar, såsom att:

  • Säkerställa fullständig dataintegritet.
  • Minimera störningar i den dagliga verksamheten.
  • Minska medie- och lagringskostnader.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you