carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Datahygien

Vad är datahygien?

Datahygien hänvisar till processen för att säkerställa ”städning” av data i en databas genom att kontrollera noggrannheten i register och ta bort fel. Dessa fel kan sträcka sig från felstavningar och felaktiga skiljetecken till dubletter av poster, föråldrade/ofullständiga data och felaktig tolkning av uppgifter från olika system.

Vad är affärsnyttan med datahygien?

Några av de många fördelarna med att upprätthålla en ren databas är:

  • Förbättrat beslutsfattande.”Rengöring” av data för att uppnå riktighet och kvalitet hjälper till att ge noggrann analys som bidrar till bättre, mer informerade och säkrare affärsbeslut.
  • Bättre kundupplevelse. En ren databas hjälper till att säkerställa att rätt budskap går ut till rätt publik vid rätt tidpunkt, vilket kan optimera intäkterna och förbättra uppfattningen om varumärket.
  • Ökad produktivitet. Ren data tar bort lättfördärvlig information och ger dataanvändarna korrekt information för att kunna verka, och skapar en bättre förståelse för företagsanvändare och kunder.
  • Varumärkesskydd. Genom att undvika kommunikation till irrelevanta mottagare kan god datahygien hjälpa till att upprätthålla varumärkets integritet och dess rykte.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA