carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Datahygien

Vad är datahygien?

Datahygien hänvisar till processen för att säkerställa ”städning” av data i en databas genom att kontrollera noggrannheten i register och ta bort fel. Dessa fel kan sträcka sig från felstavningar och felaktiga skiljetecken till dubletter av poster, föråldrade/ofullständiga data och felaktig tolkning av uppgifter från olika system.

Vad är affärsnyttan med datahygien?

Några av de många fördelarna med att upprätthålla en ren databas är:

  • Förbättrat beslutsfattande.”Rengöring” av data för att uppnå riktighet och kvalitet hjälper till att ge noggrann analys som bidrar till bättre, mer informerade och säkrare affärsbeslut.
  • Bättre kundupplevelse. En ren databas hjälper till att säkerställa att rätt budskap går ut till rätt publik vid rätt tidpunkt, vilket kan optimera intäkterna och förbättra uppfattningen om varumärket.
  • Ökad produktivitet. Ren data tar bort lättfördärvlig information och ger dataanvändarna korrekt information för att kunna verka, och skapar en bättre förståelse för företagsanvändare och kunder.
  • Varumärkesskydd. Genom att undvika kommunikation till irrelevanta mottagare kan god datahygien hjälpa till att upprätthålla varumärkets integritet och dess rykte.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you