Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Datahygien

Vad är datahygien?

Datahygien hänvisar till processen för att säkerställa ”städning” av data i en databas genom att kontrollera register för noggrannhet och ta bort fel. Dessa fel kan sträcka sig från felstavningar och felaktig skiljetecken till duplicerade poster, föråldrade / ofullständiga data och felaktig parsning av postfält från olika system.

Vad är affärsnyttan med datahygien?

Bland de många fördelarna med att upprätthålla en ren databas är:

  • Förbättrat beslutsfattande.”Rengöring” av data för noggrannhet och kvalitet hjälper till att ge noggrann analys som bidrar till bättre, mer informerade och säkrare affärsbeslut.
  • Bättre kundupplevelse. En ren databas hjälper till att säkerställa att rätt budskap går till rätt publik vid rätt tidpunkt, vilket kan optimera intäkterna och förbättra varumärkesuppfattningen.
  • Ökad produktivitet. Ren data tar bort lättfördärvlig information och ger dataanvändarna korrekt information för att fungera och skapa en bättre förståelse för affärsanvändare och kunder.
  • Varumärkesskydd. Genom att undvika kommunikation till irrelevanta mottagare kan god datahygien hjälpa till att upprätthålla varumärkets integritet och dess rykte.
Datahygien - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista