carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Dataetik

Vad är dataetik?

Dataetik är en gren av etik som utvärderar datapraxis, det vill säga att samla in, generera, analysera och sprida data. Både strukturerade och ostrukturerade, som har potential att påverka människor och samhälle negativt. Det innefattar att ta itu med och rekommendera begrepp om rätt och fel uppförande ihop med transparens i och försvarbarhet för handlingar och beslut som drivs av automatiserad artificiell intelligens (AI) gentemot data i allmänhet och personuppgifter i synnerhet.

Vilka är fördelarna med dataetik?

Med AI-algoritmer som blir allt vanligare och utan reglerade etiska koder, så måste företag skapa och underhålla en strukturerad och transparent dataetikstrategi som kan ge tre viktiga fördelar:

  • Förtroende. Företag som tillämpar de viktigaste etiska principerna för rättvisa, integritet, öppenhet och ansvarsskyldighet för sina AI-modeller och utdata kan behålla förtroendet för hur de använder sina data. För att på sätt bygga större goodwill och lojalitet, vilket förbättrar deras rykte och varumärkesvärde.
  • Rättvisa metoder. Oavsiktlig partiskhet kan krypa in var som helst och påverka affärsbeslut negativt. Företag som följer dataetiska principer och normer kan visa prov på rättvisa i sitt beslutsfattande.
  • Efterlevnad av dataskydd. Befintliga dataskyddsbestämmelser som General Data Protection Regulation (GDPR) och California Consumer Privacy Act (CCPA) behandlar inte direkt etik, men det finns en betydande överlappning mellan viktiga sekretesskrav, såsom lagliga skyldigheter och ansvar, och principerna för AI-etik. Således garanterar etisk AI att säkerställa efterlevnad av dataskydd.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you