carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Dataanalys

Vad är dataanalys?

Dataanalys är processen att samla in och analysera massor av kunddata för att dra slutsatser om beteendemönster, personliga intressen och inköpstrender. Analyser påskyndar beslutsfattandet, förbättrar affärsprocesser och användarengagemang och minskar kostnader, samt ökar tillväxt och lönsamhet. Dataanalys sträcker sig över hela analyslandskapet - från den mest grundläggande, beskrivande och diagnostiska analysen till den avancerade, såsom prediktiv, normativ och datavetenskaplig analys.

Vad är affärsnyttan med dataanalys?

Dataanalys kan ge nya möjligheter till intäkter, bättre kundservice, effektivare marknadsföring, förbättrad drifteffektivitet och verkliga konkurrensfördelar. Den kan också hjälpa företag att:

  • Förutse kundernas behov, optimera kundupplevelser (CX) och leverera hyperpersonaliserade tjänster.
  • Minska bedrägerier och risker i affärsverksamheten.
  • Informera beslutsfattarna om vilken riktningen de ska ta produkter och tjänster för att bäst tillgodose kundernas framtida behov.
  • Hitta områden i verksamheten som behöver förbättras, så att verktygs- eller processändringar kan göras för att hantera dessa problem.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you