carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Cybersäkerhet

Vad är cybersäkerhet?

Cybersäkerhet är en kombination av strategier, tekniker, processer och metoder som är utformade för att skydda ett företag från skador, störningar eller stöld på grund av skadlig elektronisk attack eller obehörig åtkomst till data, system och/eller applikationer.

Vilka är fördelarna med cybersäkerhet?

Här är några av fördelarna:

  • Skyddar data från stöld, störningar och missbruk 
  • Säkerställer att applikationer är skyddade från idéutkast till produktion
  • Identifierar potentiella hot och reagerar snabbt på händelser
  • Förbättrad hantering av kontinuitetsplanering
  • Förbättrar intressenternas förtroende för informationssäkerhet

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you