Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Cybersäkerhet

Vad är cybersäkerhet?

Cybersäkerhet är en kombination av strategier, tekniker, processer och metoder som är utformade för att skydda ett företag från skador, störningar eller stöld på grund av skadlig elektronisk attack eller obehörig åtkomst till data, system och/eller applikationer.

Vilka är fördelarna med cybersäkerhet?

Här är några av fördelarna:

  • Skydda data från stöld, störningar och missbruk 
  • Säkerställa att applikationer är skyddade från koncept till produktion
  • Identifiera potentiella hot och reagera snabbt på händelser
  • Förbättrad hantering av kontinuitetsplanering
  • Förbättra intressenternas förtroende för informationssäkerhet.
Cybersäkerhet - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista