carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Nytt system för kärnprocesser inom bankbranschen

Vad är ett nytt system för kärnprocesser inom bankbranschen?

Ett kärnprocessystem (core banking system) är backend-plattformen som används för att utföra viktiga bankaktiviteter, såsom som inloggning, kontoöppning och transaktionshantering. Dessa system kallas ”kärnan”, eftersom de hanterar funktioner inom bankers kärnverksamhet. Vanligtvis var de flesta av dessa plattformar äldre, stängda system byggda på stordatorteknik. Men nyligen har nya innovativa kärnprocessystem byggts på digital teknik och som är molnbaserade, vilka kan bättre integreras med dagens bankekosystem.

Vad är affärsnyttan med ett nytt system för kärnprocesser inom bankbranschen?

Nytt system för kärnprocesser inom bankbranschen bygger på moln och digital teknik, och använder öppen API-baserad arkitektur för att bättre integreras med olika interna och externa tjänster och system. Fördelarna med nya kärnprocessystem innefattar lägre kostnad, snabbare lanseringstid och enklare integration med olika tjänster som kan ge bättre kundupplevelser.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you