carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Uppkopplade produkter

Vad är uppkopplade produkter?

En ansluten eller "smart" produkt är en enhet som är länkad till Internet så att den kan delge information om sig själv, sin miljö och sina användare. Dessa produkter sträcker sig från motorfordon och medicinsk utrustning till industriell utrustning och smarta förpackningar som kan rapportera om platsen och tillståndet för den produkt som den skyddar.

Vad är affärsnyttan med uppkopplade  produkter?

De data som smarta produkter fördelar hjälper dessa att arbeta effektivare, göra livet enklare och säkrare för dess ägare, samt förbättra driften. De kan förbättra supporten genom att övervaka och optimera användningen, tillhandahålla intelligens för att kolla statusen på tillståndet eller plats och förutsäga/förhindra fel eller driftstopp genom att förutse servicebehovet. Det möjliggör också sömlösa, "over-the-air"-uppgraderingar och tjänster. Ett smart, produktcentrerat ekosystem öppnar möjligheterna för att skapa nya affärsmodeller, samt utforma och utveckla bättre produkter och tjänster som anpassas till kundernas behov och preferenser.

Uppkopplade produkter - utvalt innehåll

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you