Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Övervakning av kylkedjor

Vad är övervakning av kylkedja?

Övervakning av kylkedjan avser användning av Internet of Things-teknik (IoT) för att kontinuerligt övervaka transporter i en supply chain av temperaturkänsliga produkter, såsom läkemedel, biologiska produkter, mat och dryck - det vill säga en "kylkedja". Utan korrekt övervakning kan bristfälliga förhållanden under transport och lagring skada kvaliteten på dessa produkter. Detta kan äventyra människors hälsa och säkerhet, samt riskera skada ett företags varumärke, kundlojalitet och finanser.

Vad är affärsnyttan med övervakning av kylkedjan?

Effektiv övervakning av kylkedjan som bygger på en avancerad IoT-tekniklösning, erbjuder flera fördelar. Den hjälper företag och deras transportörer att tillgå och övervaka realtidsdata för att:

  • Snabbt upptäcka problem med produkttemperaturen och minimera skador genom att felsöka eller omdirigera nyttolaster till kyl- och fryslager, alternativt skicka ut personal för att reparera felaktig utrustning.
  • Håll koll på alla produkterna i kylkedjan via en enda teknikplattform, få aviseringar när inställningarna för korrekt temperatur ändras för att på så sätt kunna vidta rätt åtgärder innan produkten förstörs.
  • Förbättra prediktivt underhåll, efterlevnad, fjärrövervakning, fordonsparkshantering och förutsägande kvalitets- och användningsanalys genom att integrera sensordata med hanteringen av försörjningskedjan (supply chain), lagstadgad rapportering och andra plattformar.
Övervakning av kylkedjor - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista