carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Övervakning av kylkedja

Vad är övervakning av kylkedja?

Övervakning av kylkedjan (cold chain monitoring) avser användning av Internet of Things-teknik för att kontinuerligt övervaka transporter i en leveranskedja (supply chain) av temperaturkänsliga produkter, såsom läkemedel, biologiska produkter, mat och dryck - det vill säga en "kylkedja". Utan korrekt övervakning kan bristfälliga förhållanden under transport och lagring skada kvaliteten på dessa produkter. Detta kan äventyra människors hälsa och säkerhet, samt riskera skada ett företags varumärke, kundlojalitet och finanser.

Vad är affärsnyttan med övervakning av kylkedjan?

Effektiv övervakning av kylkedjan som bygger på en avancerad IoT-tekniklösning, erbjuder flera fördelar. Den hjälper företag och deras transportörer att tillgå och övervaka realtidsdata för att:

  • Snabbt upptäcka problem med produkttemperaturen och minimera skador genom att felsöka eller omdirigera nyttolaster till kyl- och fryslager, alternativt skicka ut personal för att reparera felaktig utrustning.
  • Hålla koll på alla produkterna i kylkedjan via en enda teknikplattform, få aviseringar när inställningarna för korrekt temperatur ändras för att på så sätt kunna vidta rätt åtgärder innan produkten förstörs.
  • Förbättra prediktivt underhåll, efterlevnad, fjärrövervakning, fordonsparkshantering och prediktiv kvalitets- och användningsanalys genom att integrera sensordata med hanteringen av leveranskedjan (supply chain), lagstadgad rapportering och andra plattformar.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you