Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Kognitiv teknik på kapitalmarknader

Vad är kognitiv teknik på kapitalmarknaderna?

Kognitiv teknik som maskininlärning och naturlig språkbehandling hjälper kapitalmarknadsinstitutioner genom att utföra uppgifter som tidigare krävde mänskligt tänkande. Andra digitala tekniker som bidrar till kognitiv beräkning inkluderar intelligent processautomation (IPA) för att identifiera och automatisera rutiner som rapportering och avstämning; virtuella agenter för att betjäna kunder snabbare; och mönsterigenkänning för automatisk upptäckt av bedrägerier.

Vad är affärsnyttan med kognitiv teknik på kapitalmarknaderna?

Kognitiv teknik kan hjälpa finansföretag att hantera flera utmaningar i den digitala konkurrenskraftiga tidsåldern. Rådgivare använder till exempel kognitiv databehandling för att öka deras beslutsfattande och förbättra kundupplevelsen med mer aktuella och lämpliga investeringsmöjligheter. På samma sätt kan välståndsrådgivare och relationschefer använda tekniken för att förbättra omdöme, förbättra lojalitet och cementera kundengagemang. Intelligent automatisering används alltmer för att möjliggöra självlärning och hjälpa kunder att hantera sina egna portföljer. Vidare kan kapitalmarknadsföretag använda AI och erbjuda differentierade produkter och tjänster till kunder.

Kognitiv teknik på kapitalmarknader - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista