carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Kognitiv teknik på kapitalmarknader

Vad är kognitiv teknik på kapitalmarknader?

Kognitiv teknik som maskininlärning och språkteknologi hjälper kapitalmarknadsinstitutioner genom att utföra uppgifter som tidigare krävde mänskligt tänkande. Andra digitala tekniker som bidrar till kognitiv databehandling innefattar intelligent processautomation (IPA) för att identifiera och automatisera rutiner, såsom rapportering och avstämning - virtuella agenter för att hjälpa kunder snabbare och mönsterigenkänning för automatiserad upptäckt av bedrägerier.

Vad är affärsnyttan med kognitiv teknik på kapitalmarknader?

Kognitiv teknik kan hjälpa finansföretag att hantera flera utmaningar i den digitala konkurrenskraftiga tidsåldern. Rådgivare använder till exempel kognitiv databehandling för att förstärka deras beslutsfattanden och förhöja kundupplevelsen med mer aktuella och lämpliga investeringsmöjligheter. På samma sätt kan förmögentsrådgivare och kundrelationschefer använda tekniken för att förbättra omdöme och lojalitet, samt cementera kundengagemang. Intelligent automatisering används alltmer för att möjliggöra självinlärning och hjälpa kunder att hantera sina egna portföljer. Vidare kan kapitalmarknadsföretag använda AI och erbjuda differentierade produkter och tjänster till kunder.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you