carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Kognitiv databehandling

Vad är kognitiv databehandling?

Kognitiv databehandling (cognitive computing) avser teknikplattformar som influeras av kognitiv vetenskap genom att simulera den mänskliga tankeprocessen och omfatta artificiell intelligens och signalbehandling. Detta kan innefatta funktioner, såsom maskininlärning, resonemang, språkteknologi (NLP), tal- och synigenkänning, samt människa-datorinteraktion (HCI), med mera.

Vad är affärsnyttan med  kognitiv databehandling?
  1. Förbättrad datainsamling och tolkning: Applikationer för kognitiv databehandling anlyserar mönster och tillämpar maskinlärning för att replikera mänskliga förmågor, såsom inlärning, uppfattning, resonemang och att dra slutsatser. Både strukturerad och ostrukturerad data kan samlas in från olika källor, och fördjupad kognitiv analys används för att tolka data. Den informationen kan sedan användas till att förbättra insynen i interna processer, hur dina produkter och tjänster tas emot, vad dina kunders preferenser är och hur man bäst bygger deras lojalitet.
  2. Felsökning och -spårning: Genom att tillämpa kognitiva koncept i en robust teknisk miljö kan kognitiv databehandling hjälpa dig att snabbare och exaktare identifiera problem i affärsprocesser och upptäcka möjligheter till lösningar.
  3. Mer informerat beslutsfattande: Genom sin datainsamling och sina analysmöjligheter möjliggör kognitiv databehandling ett mer informerat, strategiskt beslutsfattande och BI. Detta kan leda till effektivare affärsprocesser, smartare ekonomiska beslut och övergripande förbättrad effektivitet och kostnadsbesparingar.
  4. Förbättrad kundlojalitet: Kognitiv databehandling sätter ribban för en hjälpsammare, mer informerad upplevelse mellan kunden och tekniken, vilket i sin tur förbättrar kundinteraktionerna. Dess förmåga att interagera med, förstå och lära av människor förbättrar kundlojaliteten och -nöjdheten överlag.

Lär dig mer om kognitiv databehandling i artiklarna nedan.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you