Skip to main content Skip to footer
 • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Lösningar för molnmigrering

Vad är molnmigrering?

Molnmigrering är processen att flytta en verksamhets applikationer, däribland data, tjänster, processer och andra affärskomponenter, till en molnmiljö. Det handlar vanligtvis om att överföra dessa element från lokala datacenter och servrar till molnet, eller från en molnmiljö till en annan.

Vad är affärsnyttan med molnmigrering?

Genom att migrera en del av eller alla sina datatillgångar till molnet kan en verksamhet uppnå följande fördelar:

 • Kostnadsbesparingar. Minska kostnaden för appar med hjälp av en skalbar och repeterbar migreringsmetod, som levereras via en fabriksmodell och kontrollerar kostnaderna genom konsumtionsbaserad prissättning och eliminerar dyra lokala miljöer.
 • Hastighet. Förbättra lanseringstider med hjälp av en integrerad DevOps-pipeline med en molnsäkerhetsmodell i flera lager.
 • Rationaliserad applikationsportfölj. Identifiera applikationer som är lämpliga för molnmigrering med hjälp av en identifierings- och utvärderingsmetod för fullstack.
 • Förändring i verksamheten.Molnmigreringslösningar gör det möjligt för företag att flytta och skapa innovationer snabbare, modernisera föråldrad infrastruktur, skala globalt, få bättre insikter från data och omstrukturera organisatoriska modeller för att skapa bättre kundupplevelser.
 • Digital transformation. Uppnå digital transformation genom att förbättra snabbrörlighet, möjliggöra bättre användning av avancerad teknik och underlätta kulturförändringar.
 • Konsolidering av datacenter. Tillbringa mindre tid på att hantera datacenter, och mer tid på att driva själva verksamheten genom att migrera till molnet.
 • Agilitet och skalbarhet. Använd automatisk skalbarhet för att hantera verksamhetens högre belastningar utan provisionering för överkapacitet.
 • Geografisk räckvidd. Få åtkomst till applikationer från vilken plats och enhet som helst, samt utnyttja uppkopplingens stamnät för molntjänsteleverantörer.
 • Integrering. Integrera sömlöst med andra system (applikationens programmeringsgränssnitt) – och kostnadseffektivt med lösningar för molnmigrering.
 • Enkelhet. Påskynda och förenkla installationen av data och applikationer, samt gör uppdateringarna automatiska.
 • Mindre underhåll. Överlåt ansvaret till en molntjänsteleverantör för underhåll av hård- och mjukvara, samt nätverksinfrastruktur.
Vilka är de största utmaningarna med att migrera till molnet?

Att migrera applikationer och data till molnet håller på att bli rutin i den digitala tidsåldern – en som affärs- och IT-intressenter kan lansera snabbt, effektivt och ändamålsenligt. På en mycket fragmenterad marknad kan det dock vara svårt för företag att välja de mest lämpade molntjänsterna, driftsättningsmodellerna och arbetsbelastningarna från alla de alternativ som finns tillgängliga. 

Att migrera till molnet kan vara en besvärlig och riskfylld upplevelse för traditionella företag, som under flera år förlitat sig på äldre interna system för att leverera tjänster och intäkter. Några typiska utmaningar som företag står inför när de överväger lösningar för molnmigrering är:

 • Besluta om vilka arbetsbelastningar som ska flyttas och i vilken ordning migreringen ska ske.
 • Upprätthålla tillförlitligheten och prestandan för affärskritiska tjänster.
 • Implementera lämpliga nivåer av säkerhetskontroller och regelefterlevnad. 
Vilka är typiska metoder för molnmigrering?

Bland metoderna för molnmigrering återfinns: 

 • Greenfield, vilket innebär att applikationer skapas i molnet enligt en "cloud first"-metod och molnbaserade funktioner matas in.
 • Brownfield, som innefattar förvaltning, plattformar, arkitekturer och refaktorisering för redan befintliga system.
 • En kombinerad strategi för greenfield och brownfield
Vad är ett framgångsrikt ramverk för molnmigrering?

Ett framgångsrikt molnmigreringsramverk är i allmänhet något som använder en flexibel metod, vilken i sin tur utförs via Scrum för att dela upp planeringen och utförandet av en molnmigrering – även den pågående hanteringen och optimeringen av molnet – i en serie med fem noggrant fastställda processer: 

 1. Utvärdera och planera: Utvärderar portföljer för lämplighet och migrering av moln
 2. Designa och bygg: Konfigurera en säker molnmiljö, som bygger på kravet på arbetsbelastning
 3. Vision och strategi: Säkerställer anpassning till affärs- och IT-strategier
 4. Migrera och validera: Överför arbetsbelastningar till molnmiljön
 5. Kör och optimera: Hanterar molnbaserade system, även service

Olika acceleratorer driver ett sådant ramverk – exempelvis färdiga lösningsskisser och -mönster för molnmigreringar, migreringsverktyg, fabriksmodeller, instrumentpaneler för prestandan och styrningsramverk, samt integrerade processer för ändringshantering.

Vad är den typiska tidslinjen för att migrera applikationer till molnet?

Med rätt process kan molnmigrering utföras på så kort tid som 30 dagar och implementeras med följande steg:

 • Reagera: Störningar orsakade av pandemin tvingar verksamheter över hela världen att ompröva åtgärder för affärskontinuitet, som minimerar kundpåverkan, samtidigt som de anställda hålls säkra. Företagen måste uppfylla förväntningarna på en alltmer utspridd arbetskraft och kundbas.
 • Återhämtning: Covid-19-pandemin har blottlagt bristerna i den lokala infrastrukturen och äldre applikationer. Företag har kämpat med kritiska applikationsfel och avbrott i datacenter i samband med plötsliga toppar i ökad efterfrågan. Molnet kan hjälpa verksamheter att bygga skalbar, motståndskraftig IT-infrastruktur med hög tillgänglighet, som kan hantera varierande efterfrågan, samtidigt som driftskostnaderna minskar.
 • Tänk nytt: Världen efter pandemin kommer att se ett snabbare antagande av digital teknik i alla samhällsskikt, vilket förändrar hur företag fungerar och omdefinierar hur de interagerar med anställda och kunder. Molnanpassning hjälper företag att skapa nya och flexibla driftsmodeller för att konkurrera i det nya normala genom att anpassa moderniseringsinitiativ mellan plattformar, applikationer och data.
Lösningar för molnmigrering – utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista