carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Molnaktivering

Vad är molnaktivering?

Molnaktivering (cloud enablement) är processen för att analysera en organisations befintliga landskap, sedan designa, driftsätta och driva en del av eller hela sin egen IT-infrastruktur, programvara och resurser till antingen en offentlig, privat eller hybrid molnmiljö. Ett upplägg för molnaktivering kan innebära migrerande av servrar, operativsystem, databaser och affärsapplikationer, med mera, till molnet.

Vad är affärsnyttan med molnaktivering?

Fördelarna med molnaktivering innefattar:

  • Kostnadseffektivitet. Minskade kostnader för investeringar i anläggningar, allmännytta, hårdvara och licensiering. Pay-as-you-go-modellen tillåter en organisation att bara betala för de datorresurser som den nyttjar.
  • Skalbarhet. Fullständig kontroll över infrastruktur och möjligheten att skala upp och ner IT-resurser beroende på affärsbehov.
  • Innovationshastighet. Flexibiliteten att snabbt svara på marknadens behov genom att rulla ut nya produkter och tjänster.
  • Åtkomlighet. Åtkomst till molnbaserade applikationer och data från praktiskt taget vilken enhet som helst genom att ansluta till internet.
  • Hög tillgänglighet. De flesta molnleverantörer erbjuder mycket pålitliga tjänster med upp till 99,99 % driftstid.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you