carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Chatbot, chattrobot, dialogrobot, digital assistent

Vad är en chatbot?

Chatbot, även kallad chattrobot, dialogrobot eller digital assistent, är mjukvaruprogrammerade assistenter som kommunicerar via tal eller text. De är utformade för att efterlikna mänskliga konversationer och ge interaktion i realtid med användarna. Till exempel kan chatbots svara på vanliga frågor, underlätta försäljning och kundservice, hjälpa till att behandla en skadeanmälan eller ställa frågor om din hälsa. Chatbots ger snabbt mervärde till organisationer genom att automatisera vanliga, repetitiva processer inom försäljning, support och utbildning.

Användare tillgår chatbots vanligtvis via virtuella assistenter, såsom Google Assistant och Amazon Alexa, samt via snabbmeddelandeprogram och popup-chattfönster på enskilda företagswebbplatser. Chatbots är en nyckelkomponent inom konversationsbaserad AI, vilket är konceptet för att använda saker, såsom chatbots, talbaserade assistenter och snabbmeddelanden för att skapa personliga, automatiserade kundupplevelser.

Vad är affärsnyttan med chatbots?

Att använda chatbots istället för avlönade medarbetare, riktiga människor, i försäljnings-, support- och utbildningsmiljöer ger många affärsmässiga fördelar:

  1. Chatbots är åtkomliga överallt: Chatbot-lösningar finns i nästan alla branscher, eftersom företag av alla de slag, oavsett bransch, är beroende av försäljning och kundservice för att blomstra. Detta innebär att chatbot-tekniken är lättillgänglig och anpassningsbar för olika affärsbehov inom olika branscher och marknader.
  2. Chatbots är skalbara: En period med ökat tryck på försäljning och service kan bidra till att extrapersonal måste anställas för att möta kundernas efterfrågan, men då kan chatbots istället tillgodose dessa ändringar sömlöst.
  3. Chatbots finns tillgängliga dygnet runt: Oavsett om den hjälper kunder sent på kvällen eller ger service åt en global kundbas i olika tidszoner, så gör chatbots det möjligt för företag att effektivt arbeta dygnet runt och tillgodose kundernas behov utanför vanliga öppettider.
  4. Chatbots sparar pengar: Eftersom chatbots kan hjälpa till att lösa vanliga kundärenden, så minskar behovet av att eskalera dessa vidare till en anställd - en riktig människa. Att snabbt kunna hantera kundfrågor hjälper till att driva på den så kallade "tratten för försäljningen" (funnels), och att effektivare behandla kundförfrågningar när tillsyn från en människa väl krävs. Angående utbildningsmiljöer, så genom att ge anställda effektiv, automatiserad utbildning via chatbots, så minskar inte bara HR-omkostnaderna utan hjälper också till att standardisera utbildningsprotokoll, ger en personligare upplevelse som tillgodoser olika inlärningsstilar och gör utbildningsmaterial lättillgängligt, vilket förbättrar den totala tillfredsställelsen och lojalitetens hos de anställda.
  5. Bra chatbots = nöjda kunder = mer intäkter: Kundnöjdhet är avgörande för att upprätthålla gott renommé och utveckla verksamheten. Att ge kunderna en användarvänlig och serviceinriktad chatbot-upplevelse, som klart löser deras problem eller hänvisar dem i rätt riktning, bidrar till nya kundförvärv och att befintliga kunder blir stamkunder.
  6. Chatbots hjälper till att slutföra försäljningen: Genom att fungera som personliga assistenter åt en försäljningsorganisation, så kan chatbots utbilda företrädare om deras kunders bransch, hjälpa dem att engagera sig på ett fördelaktigare sätt och därmed erbjuda bättre resultat för deras kunder.

Chatbots är ett utmärkt sätt att utöka ett företags arbetsstyrka utan om-kostnader och begränsningar vid schemaläggning av anställda - riktiga människor, samtidigt som de fortfarande ger kunderna en personlig upplevelse. Läs mer om chatbots nedan.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you