Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Chatbot, chattrobot

Vad är chatbots?

Chatbots, även chattrobot, dialogrobot eller digital assistent, är mjukvaruprogrammerade hjälpare som kommunicerar via tal eller text. De är utformade för att efterlikna mänskliga konversationer och ge interaktion i realtid med användarna. Till exempel kan chatbots svara på vanliga frågor, underlätta försäljning och kundtjänster, hjälpa till att behandla en skadeanmälan eller ställa frågor om din hälsa. Chatbots ger snabbt värde för organisationer genom att automatisera vanliga, repetitiva processer inom försäljning, support, utbildning och utbildning.

Användare tillgår chatbbots vanligtvis via virtuella assistenter, såsom Google Assistant och Amazon Alexa, samt via snabbmeddelandeprogram och popup-chattfönster på enskilda företagswebbplatser. Chatbots är en nyckelkomponent i konversations AI, konceptet att använda saker som chatbots, talbaserade assistenter och snabbmeddelanden för att skapa personliga, automatiserade kundupplevelser.

Vad är affärsnyttan med chattrobot?

Att använda chatbots istället för betalda mänskliga medarbetare i försäljnings-, support- och utbildningsmiljöer ger många affärsmässiga fördelar:

  1. Chatbots är allestädes närvarande: Chatbot-lösningar finns i nästan alla branscher eftersom företag av alla slag, oavsett bransch, kräver försäljning och kundservice för att trivas. Detta innebär att chatbot-tekniken är lättillgänglig och anpassningsbar för olika affärsbehov i olika branscher och marknader.
  2. Chatbots är skalbara: En period med ökat tryck på försäljning och service kan bidra till att extrapersonal måste anställas för att möta kundernas efterfrågan, men då kan chatbots istället tillgodose dessa ändringar obemärkt.
  3. Chatbots finns tillgängliga dygnet runt: Oavsett om den hjälper kunder sent på kvällen eller ger service åt en global kundbas i olika tidszoner, gör chatbots det möjligt för företag att effektivt arbeta dygnet runt och tillgodose kundernas behov utanför traditionella öppettider.
  4. Chatbots sparar pengar: Eftersom chatbots kan hjälpa till att lösa vanliga kundärenden, så minskar behovet av att eskalera dessa till en anställd som är en fysisk person. Att snabbt kunna hantera kundfrågor hjälper till att påskynda tratten för försäljningen och behandla kundförfrågningar effektivare om mänskligt samspel krävs I utbildnings- och utbildningsmiljöer, genom att ge anställda effektiv, automatiserad utbildning via chatbots, minskar inte bara HR-utgifterna utan hjälper också till att standardisera utbildningsprotokoll, ger en personlig upplevelse för att tillgodose olika inlärningsstilar och möjliggör när som helst tillgång till utbildningsresurser, vilket förbättrar den totala anställdas tillfredsställelse och behållning.
  5. Bra chatbots = nöjda kunder = mer intäkter: Kundnöjdhet är avgörande för att etablera ständigt gott renommé och utveckla verksamheten. Att ge kunderna en användarvänlig och serviceinriktad chatbot-upplevelse, som tydligt löser deras problem eller hänvisar dem i rätt riktning bidrar till nya kunder och att befintliga kunder blir stamkunder.
  6. Chatbots hjälper till att stänga försäljningen: Genom att fungera som personliga assistenter för en försäljningsorganisation kan chatbots lära företrädare om sina kunders bransch, hjälpa dem att engagera sig på sätt som är mer användbara och ger bättre resultat för sina kunder.

Chatbots är ett utmärkt sätt att utöka ett företags personalstyrka utan personal- och schemaläggningsbegränsningar för mänskliga anställda samtidigt som de fortfarande ger kunderna en personlig upplevelse. Läs mer om chatbots nedan.

Läs mer om chattrobotar


Tillbaka till Ordlista