carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Teknik för kapitalmarknader

Vad är teknik för kapitalmarknader?

Digital teknik skriver om framtiden för kapitalmarknaderna över hela världen, och anses vara den främsta drivkraften för att branschens utveckling under de närmaste åren. Nyare tekniker som för kapitalmarknaderna framåt innefattar molnlösningar, öppen arkitektur, artificiell intelligens, mobil databehandling, blockkedjor och Internet of Things (IoT), bara för att nämna några.

Vad är affärsnyttan med teknik för kapitalmarknader?

Etablerade kapitalmarknadsföretag bygger sin framtid på digital teknik för att möta flera globala utmaningar. Dessa innebär ökad konkurrens från finansiella teknikföretag, pressade avgifter och problem med efterlevnad, samt åldrande IT-infrastruktur och kundrelevans och -bortfall. Tekniken kan konkurrera ut dem på flera sätt, exempelvis: 

  • För att bättre hjälpa och behålla kunder kan analys i realtid av kundbeteenden ge bättre information om framtida produkt- och tjänstelanseringar. Samtidigt kommer ökad intelligent automatisering att bidra till bättre nyttjande av mänsklig arbetskraft och maskinanvändning, samt utöka talangpoolen.
  • Genom att driftsätta öppnare API:er (programmeringsgränssnitt) och tjänster kan företag snabbare lansera nya produkter och hjälpa kunderna bättre och effektivare.
  • Viktigast av allt är att tekniken kan hjälpa företag att lättare anpassa sig till förändrade marknader och kundbehov under kommande år.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you