carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Extrahering av affärsregler

Vad är extrahering av affärsregler?

Extrahering av affärsregler (business rules extraction) hänvisar till insamlingsprocessen, och i vissa fall rekonstruktionen, av äldre kodning för att förstå underliggande affärsmetoder. Den hjälper till att katalogisera inbyggd affärslogik med tillhörande områden för att förbättra exaktheten i IT-systemen, och dokumenterar tekniska regler så att de kan verifieras och bevaras.

Vilka är fördelarna med extrahering av affärsregler?

Med extrahering av affärsregler kan företag:

  • Förbättra förståelsen för äldre applikationer
  • Dokumentera verksamhetslogiken på ett lättförståeligt sätt
  • Minska felen som beror på den mänskliga faktorn 
  • Hjälpa till att automatisera moderniseringsarbetet

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you