Skip to main content Skip to footer
 • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Outsourcing av affärsprocesser (BPO)

Vad är outsourcing av affärsprocesser?

Outsourcing av affärsprocesser, eller BPO, är överförandet av ansvaret för ett företags specifika arbetsflöde eller process till en tjänsteleverantör. Leverantören hanterar människor, teknik och tillgångar som omfattas av processen, och ansvarar för att leverera affärsresultat. Ursprungligen användes BPO för kostnadsminskningar som grundades på arbetsarbitrage. Moderna BPO-tjänster utnyttjar i hög grad teknik och data, för att leverera bättre resultat - snabbare och till en lägre kostnad. Leverantörer använder teknik som automatisering och AI, nya talangmodeller, ny design och förenkling av data och processer, för att stödja innovation och påskynda lönsam tillväxt.

Moderna BPO-tjänster är förankrade i ett gemensamt syfte mellan leverantör och kund, med kontrakt som ofta innehåller riskdelande aspekter, resultatbaserad prissättning och gemensamma lanseringsmodeller.

Hur hjälper BPO till under ovisshet på marknaden?

Turbulenta tider skapar möjligheter för djärva företag att komma före konkurrenterna genom att göra strategiska drag, medan andra väntar med sina investeringar. Outsourcing av affärsprocesser (BPO) hjälper företag att sätta fart under ovissa tider med tillförsikt. Genom att modernisera processer, införa ny teknik och koppla samman data genom hela företaget, så möjliggör modern BPO att förutse och snabbt agera på nya trender, likväl som att självfinansiera tillväxtprojekt genom effektivitet.

Vilka är fördelarna med BPO?

Moderna outsourcingtjänster för affärsprocesser har många fördelar - allt från ny processdesign och förenkling av driftsmodeller till flexibilitet, motståndskraft, snabbhet, innovation och direkt inverkan på brutto- och nettoresultat. Till exempel:

 • Ökade intäkter per transaktion genom att bygga in AI i ordersystem för kundkorgsanalys
 • Förbättrade kund- och medarbetarupplevelser genom användning av designtänkande i omstruktureringen av processer, support i flera kanaler - inklusive chatt, telefon, sociala medier, e-post, data och analysförstärkta processer för att öka takten på problemlösningen
 • Ökad lönsamhet genom kostnadsminskning
 • Ökad produktivitet genom omformning av teknik, data och processer
 • Snabbare marknadslanseringar för nya tjänster genom specialiserad support, som hjälper företag att testa, iterera och skala nya idéer
 • Framsteg mot en cirkulär ekonomi genom att förenkla och integrera koncept för återanvändning och återvinning i verksamheten
 • Tillgång till kvalificerade experter och moderna verksamhetsprinciper
 • Kontakt med andra leverantörer inom ett specifikt ekosystem och samverkan inom innovation genom olika domänområden
 • Tillgång till kompetens inom nya tekniska områden, såsom artificiell intelligens och generativ AI
Hur förbättrar automatisering BPO?

I processammanhang, så kallas automatisering i kombination med omstrukturering av processer och artificiell intelligens (AI och generativ AI) ofta för intelligent processautomatisering (IPA). En av de mest anmärkningsvärda fördelarna med IPA är att det underlättar en heltäckande vy av företagsprocesser över silos - kopplar samman data, insikter och människor för att förbättra affärsresultaten.

Leverantörer av outsourcing av affärsprocesser utnyttjar automatisering ihop med analys och AI, för att minska kostnaderna och avsevärt förbättra kund- och medarbetarresan.

Vad är skillnaden mellan BPS och BPO?

Tjänster för affärsprocesser (BPS) är en bredare term som innefattar outsourcing av affärsprocesser (BPO). Även om de ofta används för att undvika begreppet ”outsourcing” - vilket tidigare framkallade viss oro från inköpare av driftstjänster - så omfattas BPS av processoptimering, funktions- och rådgivningstjänster, som i sin tur inte medför ett överförande av personal till säljaren. Fenomenen inom outsourcing av affärsprocesser och tjänster för affärsprocesser har utvecklats under de senaste tio åren genom ledande leverantörer, som tillför avgörande värde som samarbetspartners för en lönsam, hållbar tillväxt jämfört med tvär kostnadsminskning.

Kan ett företag outsourca kärnverksamhetens processer?

Ja. Medan traditionell outsourcing av affärsprocesser (BPO) mestadels stöder backoffice-processer, ger moderna BPO-tjänster support åt både kritiska och icke-kritiska processer. Några exempel:

 • Ekonomi och redovisning
 • Marknads-och säljverksamhet
 • Medarbetarupplevelse
 • Kundvård
 • Human Resources (HR)
 • Försörjningskedjan

Moderna tjänster för affärsprocesser erbjuder specialiserat stöd inom branschspecifika områden - hantering av förmåner och anspråk eller intäktscykel inom hälso- och sjukvård, kapital- och förmögenhetsförvaltning inom banksektorn, läkemedelstestning och utveckling eller regelefterlevnad inom biovetenskap, detaljhandelsanalys och orderhantering inom detaljhandeln, etc.

Gedigen branschkunskap ihop med tillgängligheten på digitala tillgångar och plattformar, som kan påskynda implementeringen, är viktiga sätt som BPO-leverantörer särskiljer sig på.

Vilka är stegen i BPO?

Outsourcing av affärsprocesser (BPO) innebär avtal med en tjänsteleverantör (tids-, material- eller resultatbaserat kontrakt) för att ta över verksamheten och resurserna för specifika processer.

Företag som överväger BPO bör välja en företagsleverantör som kan vara en partner för tillväxt - en som tillhandahåller teknikinfunderade processer, branschspecifika digitala acceleratorer, talang och vara väl rustad att modernisera sina tjänster under kontraktets tid.

Avtal inleds vanligtvis med en utvärdering, för att förstå kundens nuvarande processbehov och prestanda. Sedan ges ett förslag som visar de potentiella fördelarna för kunden. Parterna går sedan in i avtalsfasen där de kommer överens om de slutliga villkoren, leveransplatserna och resultaten. Därefter kommer det att finnas en övergångsfas där befintliga processer och resurser migreras till leverantören - denna fas följs antingen av, eller görs samtidigt som en transformationsfas, där processer moderniseras - genom omstrukturering, förenkling, automatisering och implementering av AI. Slutligen etableras löpande styrning och optimering av processprestanda.

I vissa fall överförs outsourcade processer tillbaka till kunden efter en period av transformation och drift via leverantören.

Vad är modern affärsverksamhet?

Modern affärsverksamhet använder avancerad teknik, data, talang och ekosystem för samarbeten, för att driva innovation, uppnå driftseffektivitet och leverera värde till ett brett spektrum av intressenter i ett snabbt föränderligt affärslandskap. De bygger på enkelhet, smidighet, kreativitet och kostnadseffektivitet, samt kan leverera effektivitet i hög hastighet. 

Outsourcing av affärsprocesser - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista