Skip to main content Skip to footer
 • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Modernisering av affärsprocesser

Vad är modernisering av affärsprocesser?

Modernisering av affärsprocesser gör om processer till att bli agila, motståndskraftiga och människocentrerade, så att det blir lättare att leverera en kundupplevelse som är förfinad, enkel och fräsch. 

Med en flexibel grundstruktur i kärnverksamheten drivs modernisering av processer genom data och teknik, såsom processutvinning, intelligent automatisering och artificiell intelligens. Alla dessa funktioner kombineras för att skapa nya digitala arbetsflöden, som kan förutse och anpassa sig till förändringar, med mänsklig upplevelse i centrum för processdesign. 

Modernisering av processer är avgörande för att bli ett framtidsanpassat företag, som klarar förändringar och störningar från plötsliga skiften i försörjningskedjan vid globala klimat- och hälsokriser.  

Av denna anledning har affärsverksamheten utvecklats till ett produktivt område för innovation genom förnyade processer, banbrytande teknik, data och människor, som levererar effektivitet och snabbrörlighet. Resultatet: rejält förbättrade kund- och medarbetarupplevelser och nytt värde för företaget.

Det finns tre avgörande faktorer för modernisering av affärsprocesser:

 • Förhöjda människocentrerade upplevelser för alla intressenter
 • En agil och motståndskraftig grundstruktur i kärnverksamheten, som är byggt för snabbhet och anpassning
 • En kraftfull motor för affärsinsikter, som fungerar som en förstärkande faktor för strategiska mål

För att uppnå lyckade resultat kräver modernisering av affärsprocesser planering, tid och stöd från ledande befattningshavare, för att säkerställa engagemang i projekt, som kan medföra kulturella och strukturella förändringar i företaget. 

Vad är affärsnyttan med modernisering av affärsprocesser?

Modernisering av affärsprocesser säkerställer att företag arbetar med automatiserade, intuitiva processer, som gör det möjligt för dem att vara motståndskraftiga, relevanta och agila i en snabbt föränderlig värld.  

Genom att modernisera affärsprocesser kan företag förvänta sig en rad fördelar:

 • Ökad nöjdhet hos intressenterna. Automatiserade, intuitiva processer kan leverera den upplevelse som kunder, anställda och samarbetspartner efterfrågar. 
 • Högre intäkter. När processer införs med automatisering, data och AI, får företag insikter, som kan leda till nya och mer lukrativa sätt att leverera kundvärde. 
 • Större snabbrörlighet. Förfinade, intuitiva processer hjälper företag att förutse och snabbt anpassa sig till föränderliga kommersiella miljöer och kundbehov.
 • Mer Business Intelligence. Modernisering av processer kombinerar AI, kognitiv teknik och automatisering med förnyade arbetsflöden, för att samla in och analysera data längs heltäckande processer. Data transformeras till insikt, som gör det möjligt för företaget att agera med större intelligens och snabbhet.
 • Förbättrad prestanda. Med hjälp av intelligent processautomatisering och självläkande AI-chattbottar kan företag slutföra arbetet snabbare och sänka kostnaderna.
 • Större produktivitet. Modernisering av processer kan öka produktiviteten och effektiviteten, särskilt genom att befria personalen från tidskrävande, manuella uppgifter.
 • Färre tekniska fel. Automatiserade, datadrivna processer minskar fel orsakade av mänskliga faktorn, som tenderar att uppstå när processer är manuella och frånkopplade. 
Modernisering av affärsverksamhet - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista