Skip to main content Skip to footer
 • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Modernisering av affärsverksamheten

Vad är modernisering av affärsverksamheten?

Modernisering av affärsverksamheten är ett mångfacetterat initiativ, som gör det möjligt för företag att förnya kärnapplikationer, digitala arbetsflöden, IT-infrastruktur, mjukvaruutveckling och företagssäkerhet. Det hjälper också företag att möta snabbt föränderliga behov och konkurrera i en digital värld. 

Genom att bygga om eller modernisera föråldrade applikationer, system, utvecklingsmetoder och IT-infrastruktur kan företag skapa förfinade, flexibla och skalbara lösningar, som tillgodoser nya marknads- och kundkrav och gör det möjligt för dem att ta tillvara möjligheter för framtida tillväxt.  

Viktiga aspekter av modernisering av affärsverksamheten innefattar:

 • Moderniserad IT-infrastruktur. Genom molnmigrering kan företag frigöra enorma resurser på begäran, vilket gör det möjligt för dem att skapa innovation och skalbarhet. En molnbaserad strategi optimerar grunderna för företagsklassad IT och infrastruktur, såsom beräknings-, lagrings-, nätverks- och datacenterstrategier.
 • Moderniserade applikationer. Från backoffice till kundinriktade applikationer kan moderna företag förnya grundläggande företagsapplikationer, för att leverera en digital kund- och medarbetarupplevelse och förbättra operativ flexibilitet. 
 • Moderniserad mjukvaruutveckling. För att säkerställa både hög kvalitet och hastighet antar moderna företag en ny strategi för mjukvaruutveckling med DevOps-teknik, plattformsdriven utveckling, low code/no code, acceleratorer och uppdaterade metoder för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring.  
 • Moderniserad kundupplevelse. Den digitala ekonomin kräver en högkvalitativ kundupplevelse. Moderna företag bryter ner organisatoriska silor och kopplar samman CX (kundupplevelse) med företagets värdekedja.
 • Moderniserad säkerhet. Ett viktig del inom moderniseringen av affärsverksamheten är riskreducering, särskilt gällande snabbt föränderliga regler och alltmer sofistikerade cyberhot. Moderna företag eliminerar blinda fläckar inom säkerheten genom att anta en framtidsinriktad, heltäckande strategi för företagssäkerhet, förutse och neutralisera hot innan de uppstår. De etablerar också system, processer och policyer, för att bedöma aktuella risker och verifiera efterlevnad av regelverk och standarder. 
Vilka är affärsnyttan med modernisering av affärsverksamheten?

Modernisering av affärsverksamheten är avgörande för att hålla jämna steg i en värld, som snabbt digitaliseras och är i ständig förändring. 

Fördelarna med modernisering av affärsverksamheten innefattar:

 • En berikad digital upplevelse som överträffar kundernas och medarbetarnas förväntningar. Genom att modernisera centrala företagsövergripande appar kan företag omforma digital kundupplevelse, för att attrahera och behålla en personalstyrka i världsklass, engagera partnerekosystem mer produktivt, uppfylla kundernas förväntningar och driva verksamheten mer effektivt.
 • Flexibilitet och snabbrörlighet. Med strömlinjeformade applikationer och en flexibel, skalbar IT-infrastruktur kan företag optimera den senaste tekniken och trenderna, för att snabbt skapa nya funktioner som snabbt tillgodoser föränderliga affärsbehov och säkerställer framtida tillväxt. 
 • Snabbare innovation. Moderna metoder för mjukvaruutveckling, såsom DevOps och low-code/no-code, möjliggör snabbare och mer skalbar innovation, samtidigt som man bygger in kvalitetssäkring. Detta förkortar lanseringstiden och produktens livscykel, samtidigt som användarnas förväntningar på en högkvalitativ, säker upplevelse uppfylls.
 • Ett modernt tillvägagångssätt - "cloud-first". Med flexibiliteten, skalbarheten och anslutbarheten i molnet kan företag skapa innnovationer och skala med hjälp av delade funktioner, processer och efterfrågestyrda (on-demand9 data. 
 • Riskreducering. Genom att möjliggöra heltäckande säkerhet och regelefterlevnad  kan moderna företag säkerställa sitt varumärkes rykte, skydda kunddata och förbättra motståndskraften. Genom att se och lösa framtida hot kan företag påskynda affärsinnovation och tillväxt. 
Modernisering av affärsverksamhet - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista