carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Business Intelligence, omvärldsbevakning, datorstödd affärsanalys

Vad är Business Intelligence?

BI (Business Intelligence, omvärldsbevakning, datorstödd affärsanalys) omfattar tekniker och analytiska processer som undersöker data, och presenterar användbar information baserad på exempelvis rapporter, prediktiv analys, data- och textutvinning och affärsprestanda. Dessa hjälper ledare att fatta välgrundade beslut. Företag använder BI för att fatta ett brett utbud av strategiska och operativa affärsbeslut.

Vilka är fördelarna med Business Intelligence?

BI informerar om affärsprioriteringar, mål och riktlinjer genom att spåra och publicera fördefinierade nyckelindikatorer i form av instrumentpaneler, drill-up/drill-down-kuber och rapporter för alla delar av affärsverksamheten.

Business Intelligence - utvalt innehåll

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you