Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Business Intelligence

Vad är Business Intelligence?

BI, även kallat Business Intelligence, omvärldsbevakning eller datorstödd affärsanalys, omfattar tekniker och analytiska processer som undersöker data och presenterar användbar information baserad på till exempel rapporter, prediktiv analys, data- och textutvinning och affärsprestanda och hjälper företagsledare att fatta bättre informerade beslut. Företag använder Business Intelligence att göra ett brett utbud av strategiska och operativa affärsbeslut.

Vilka är affärsnyttan med Business Intelligence?

BI informerar om affärsprioriteringar, mål och anvisningar genom att spåra och publicera fördefinierade nyckelindikatorer i form av instrumentpaneler, drill-up/drill-down-kuber och rapporter för alla aspekter av affärsverksamheten.

Business Intelligence - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista