carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Affärsanalys

Vad är affärsanalys?

Affärsanalys (business analytics) är en uppsättning av färdigheter och metoder som används av företag som är involverade i datadrivet beslutsfattande. Affärsanalysen använder statistisk analys och upprepande, kontinuerlig undersökning av företagets data och tidigare affärsresultat för att få insikt och driva affärsplan.

Vad är affärsnyttan med affärsanalys?

Dessa insikter möjliggör ökad förståelse för affärsresultat tack vare snabbare analys och rapportering, förbättrad datakvalitet och mer informerat beslutsfattande och planering. Affärsanalyser fokuserar normalt på data och statistiska metoder, med en systematisk uppsättning av mätvärden för att värdera tidigare resultat och styra framtida affärsinriktning, vilket gör det möjligt för företag att kontinuerligt förbättra sin verksamhet över tid.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you