carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Tekniker för byggbranschen

Vad är tekniker för byggbranschen?

Tekniker för byggbranschen (building technologies), även känd som smarta tekniker för byggbranschen, optimerar prestanda för anläggningssystem, såsom uppvärmning, ventilation och luftkonditionering, belysning och säkerhet/åtkomst. Nätverkssensorer, byggnadshanteringssystem, integrerade system för arbetsplatshantering och IoT-edge-enheter ger kontinuerligt information om statusen och prestandan i dessa system. Detta främjar bättre energieffektivitet likväl som de anställdas säkerhet, välbefinnande, bekvämlighet och produktivitet.

Vilka är fördelarna med tekniker för byggbranschen?

Den mest anmärkningsvärda fördelen är att smarta byggnadstekniker kan hjälpa till att förvalta anläggningar - både under och efter pandemin. Dessa tekniker gör det möjligt för företag att:

  • Förbättra arbetsplatsupplevelsen, öka produktiviteten hos medarbetarna och uppnå hållbarhetsmål.
  • Visa data/status i realtid för fastighetsportföljer och rationalisera klimatavtryck för fastigheter.
  • Fjärrövervaka anläggningens prestanda var som helst i världen.
  • Tillgå en och samma källa för data och sanning, vilket främjar transparens och förtroende vid utvärderingar och förhandlingar med fastighetsmäklare.
  • Förbättra anläggningarnas drifteffektivitet, för att delge bästa praxis och lärdomarna genom hela fastighetsportföljen.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you