carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Byggledningssystem, fastighetsautomation

Vad är ett byggledningssystem?

Ett byggledningssystem, eller fastighetsautomation (building management system), är ett system som använder sensorer och artificiell intelligens för att övervaka och kontrollera fastighetsfunktioner, såsom ventilation, belysning, ström, brand och säkerhet. Då dessa funktioner ofta är automatiserade och datorstyrda, så gör tillägget av sensorer och AI det möjligt att driva anläggningen på ett intelligent sätt med en helhetssyn, vilket tillåter smidig drift av fastigheten.

Vad är affärsnyttan med byggledningssystem?

Byggledningssystem kan minska reparationskostnaderna genom att på ett proaktivt sätt underlätta förebyggandet av underhåll, och minska elkostnaderna genom att matcha energianvändningen till de faktiska behoven. De kan förbättra hyresgästens upplevelse genom ökad säkerhet och bekvämlighet, samt kan reducera risken för stöld, matsvinn och andra förluster. Genom att dra ner på anläggningens koldioxidavtryck hjälper dessa system även byggnader att uppfylla miljökrav och liknande incitament, samt att locka och behålla hyresgäster.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you