Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Byggledningssystem, fastighetsautomation

Vad är ett byggledningssystem?

Ett byggledningssystem, eller fastighetsautomation, är ett system som använder sensorer och artificiell intelligens för att övervaka och kontrollera byggtjänster som ventilation, belysning, ström, brand och säkerhet. Medan dessa funktioner ofta är automatiserade och datorstyrda, gör tillägget av sensorer och AI det möjligt att på ett intelligent sätt hantera en anläggning med en helhetssyn, vilket möjliggör responsiva operationer.

Vad är affärsnyttan med byggledningssystem?

Byggledningssystem kan minska reparationskostnaderna genom att underlätta proaktivt förebyggande underhåll och minska kostnaderna för elnätet genom att matcha energianvändningen till de faktiska behoven. De kan förbättra hyresgästens upplevelse genom ökad säkerhet och bekvämlighet och kan minska stöld, matförlust och andra förluster. Genom att minska anläggningens koldioxidavtryck hjälper dessa system också byggnader att uppfylla miljökrav och incitament samt locka och behålla hyresgäster.

Byggledningssystem Utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista