carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Analys av byggnaden

Vad är analys av byggnade?

Analys av byggnaden är en dataanalys hämtad från smarta byggnadstekniker, såsom nätverkssensorer, bygghanteringssystem (BMS), integrerade system för arbetsplatshantering (IWMS) och IoT-enheter. Dessa tekniker förser anläggningsansvariga kontinuerligt med värdefull information om statusen och prestandan i byggnadsinfrastruktursystem.

Vad är affärsnyttan med analys av byggnaden?

Genom att granska och analysera data som hämtats från smart byggteknik kan smart byggnadsanalys hjälpa till att hantera anläggningens system, såsom uppvärmning, ventilation och luftkonditionering (HVAC), belysning, VVS och säkerhet/åtkomst - under och efter pandemin. Dessutom kan byggnadsanalys hjälpa företag att:

  • Utvärdera, bedöma och jämföra anläggningarnas prestanda.
  • Göra korrekta prognoser och budgetar över förbrukningskostnaderna.
  • Intelligent korrelera parametrar för att undersöka och förklara händelser och incidenter.
  • Skaffa rätt balans mellan prestandaindikatorer utan att offra den ena saken för den andra (t.ex. boendekomfort kontra energieffektivitet).
  • Utföra prediktivt underhåll för att undvika oväntade utrustningsfel.
  • Använda analysresultat för att få snabb inblick i anläggningens prestanda.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you