carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

BPaaS (Business Process as a Service)

Vad är BPaaS (Business Process as a Service)?

BPaaS (Business Process as a Service), eller affärsprocess som en tjänst, är en typ av outsourcing av affärsprocesser (BPO) som levereras baserat på en molntjänstmodell. BPaaS är ansluten till andra tjänster, inklusive SaaS, PaaS och IaaS, och är helt konfigurerbar. BPaaS förser företag med de människor, processer och teknik, som de behöver för att fungera som en "pay-per-use-tjänst" genom att använda tillgängligheten och effektiviteten i ett molnbaserat system. Detta tillvägagångssätt minskar kraftigt de totala ägandekostnaderna för verksamheten genom att tillhandahålla en on-demand-lösning baserad på tjänster som behövs i motsats till att köpa ett paketavtal kopplat till en enda applikation.

BPaaS gör att företag håller jämna steg med branschens bästa praxis och tekniska framsteg. Företagen kan också enkelt höja servicenivåerna under högsäsong, samt snabbare få ut nya produkter och tjänster på marknaden med BPaaS' unika driftsflexibilitet och snabbrörlighet.

Vilka är fördelarna med BPaaS (Business Process as a Service)?

BPaaS erbjuder många fördelar, såsom: 

  1. Produkt-/tjänstleverans: Från hantering av lager till organisering av e-post och kundregister, så hjälper BPaaS företag att underlätta leverans av produkter och tjänster på ett automatiserat, strömlinjeformat sätt med hjälp av molntekniklösningar. BPaaS är standardiserat för användning i branscher och organisationer, så det är flexibelt och repeterbart, vilket resulterar i högre effektivitet och i slutändan bättre service och upplevelser för kunderna.
  2. Nyskapande till reducerad kostnad: BPaaS tillhandahåller ett företag med de senaste digitala verktygen, teknikerna, processerna och talangen för att förbättra effektiviteten, servicen och kundupplevelsen utan den stora kapitalinvestering som traditionellt krävs. Genom att implementera BPaaS kan företag gå över till en konsumtionsmodell för "pay-per-use" och minska den totala ägandekostnaden.
  3. Tillgodoser varierande affärsbehov: BPaaS kan skala efter behov när ett företag upplever en hög arbetsbelastning. På grund av dess inbyggda konfigurerbarhet som är tillämpbar inom flera affärsområden, och dess interaktion med andra grundläggande molntjänster, såsom SaaS, så kan tjänsten använda sin grund i molnet för använda skalbarhet, för att därmed tillgodose stora växlingar av behoven inom affärsprocessen.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you