Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Big data, stora data, stordata

Vad är big data (stordata)?

Big data (stordata) är en omfattande och mångsidig insamling av data från en mängd olika källor som är för komplicerade för att hanteras av traditionella applikationer för databashantering eller människor.

Huvudskillnaden mellan big data och "normala data" är big datas kapacitet att organisera och lagra komplexa och stora mängder data.

Vad är affärsnyttan med stora data?

Big data hjälper verksamheter att skapa nya tillväxtmöjligheter och helt nya kategorier av produkter och tjänster genom att kombinera och analysera eventuell datakälla. Information om erbjudanden, köpare och leverantörer och konsumenternas preferenser kan samlas in och analyseras för att optimera affärsprocesser. Exempelvis kan återförsäljare enkelt optimera sitt lager baserat på förutsägbara modeller genererade från sociala mediedata, webbsökningstrender och väderprognoser.

Big data (stordata) - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista