carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Big Data

Vad är Big Data?

Big Data (stordata, stora data) är en omfattande och mångsidig insamling av data från en mängd olika källor som är för komplicerade för att hanteras av människor eller traditionella applikationer för databashantering.

Den huvudsakliga skillnaden mellan Big Data och "normala data" är den förstnämndas förmåga att organisera och lagra komplexa, stora mängder data.

Vad är affärsnyttan med Big Data?

Big Data hjälper organisationer att skapa nya tillväxtmöjligheter och helt nya kategorier av produkter och tjänster genom att kombinera och analysera alla möjliga typer av datakällor. Information om erbjudanden, leverantörer och köpare, samt konsumenternas preferenser kan samlas in och analyseras för att optimera affärsprocesser. Exempelvis kan återförsäljare enkelt optimera sitt lager baserat på prediktiva modeller genererade från sociala mediedata, webbsökningstrender och väderprognoser.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you