carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Tekniklösningar för banktjänster

Vilka är tekniklösningarna för banktjänster?

Tekniklösningar förser banker och finansiella tjänsteföretag med viktiga affärsfunktioner (både för kundinriktad och intern verksamhet), utförandekompetens, infrastruktur och webbhotell. Med hjälp av rätt tekniklösningar kan tjänsteleverantörer inom bank och finans få ett tekniskt försprång, istället för att behöva konstruera dessa från grunden.

Vad är affärsnyttan med tekniklösningar för banktjänster?

Med hjälp av förkonstruerade tekniklösningar kan banker och finansföretag snabbt utnyttja effektiva och tekniska funktioner, infrastrukturer och webbhotell. Dessa kan leda till ökade intäkter, då de erbjuder innovativa produkter och tjänster, samt bidrar till att dra ner på kostnader, risker och tiden för systemutveckling.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you