carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

BaaS (Banking as a Service)

Vad innebär BaaS (Banking as a Service)?

BaaS (Banking as a Service), eller banktjänster som service, möjliggör digital leverans av standardiserade finansiella produkter och tjänster från specialiserade leverantörer via webben. Teknikföretag, banker och finansinstitut kan utnyttja dessa tjänster för att tillhandahålla en mängd olika tjänster och kundupplevelser under eget varu-märke eller på ett samordnat sätt.

Vad är affärsnyttan med BaaS (Banking as a Service)?

Banking as a Service (BaaS) kan hjälpa aktörer inom finanssektorn att erbjuda bättre kundupplevelser, innovativa produkter och tjänster, snabbare lanseringstider och lägre kostnader. Detta leder till högre avkastning per kund, nya alternativ för intäkter, ökad kundnöjdhet och -lojalitet, samt minskade kostnader för att driftsätta innovativa lösningar.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you