Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Banking as a service (BaaS)

Vad är Banking as a service (BaaS)?

Banking as a service (BaaS) möjliggör digital leverans av standardiserade finansiella produkter och tjänster via webben av specialiserade leverantörer. Teknikföretag, banker och finansinstitut kan utnyttja dessa tjänster för att tillhandahålla en mängd olika tjänster och upplevelser under eget varumärke eller på ett samordnat sätt.

Vad är affärsnyttan med Banking as a service (BaaS)?

BaaS kan hjälpa aktörer inom finansiella tjänster att erbjuda bättre kundupplevelse, innovativa produkter och tjänster, snabbare marknadsföringstid och lägre kostnader. Detta leder till högre intäkter per kund, nya intäktsalternativ, ökad kundnöjdhet och lojalitet och minskade kostnader för att driftsätta innovativa lösningar.

BaaS (Banking as a Service) - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista