carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Plattform för banktjänster

Vad är en plattform för banktjänster?

Inom en plattform för banktjänster tillhandahåller programvaru- och tekniktjänsteföretag applikationer, utvecklingsverktyg, mellanprogramvara, operativsystem, virtualisering, servrar och lagring, samt nätverkande till banker och andra finansiella tjänsteleverantörer. Plattformen kan sedan användas för att leverera kundanpassade lösningar, tjänster och upplevelser.

Vad är affärsnyttan med en plattform för banktjänster?

Med en plattform för digitala banktjänster kan banker/finansiella tjänsteleverantörer fokusera på sina kärnfunktioner, som är att leverera produkter, tjänster och kundupplevelser, samtidigt som de använder programvaruleverantörernas expertis, funktionalitet, infrastruktur, plattform och skalbarhet. Detta leder till minskad utvecklartid och kostnader, samt en enhetlig syn på kunden genom att nyttja en gemensam plattform för majoriteten av produkterna och tjänsterna.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you