Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Plattform för banktjänster

Vad är plattform för banktjänster?

Inom bankverksamhet som plattform tillhandahåller programvaru- och tjänsteteknikföretag applikationer, utvecklingsverktyg, mellanprogramvara, operativsystem, virtualisering, servrar, lagring och nätverkande till banker och andra finansiella tjänsteleverantörer. Plattformen kan sedan användas för att leverera kundanpassade lösningar, tjänster och upplevelser.

Vad är affärsnyttan med plattform för banktjänster?

Med plattform för banktjänster kan banker/finansiella tjänsteleverantörer fokusera på sina kärnfunktioner - att leverera produkter, tjänster och upplevelser samtidigt som de använder programvaruleverantörernas expertis, funktionalitet, infrastruktur, plattform och skala. Detta leder till minskad utvecklingstid, kostnad och en enhetlig syn på kunden genom att utnyttja en gemensam plattform för de flesta produkter och tjänster.

Plattform för banktjänster - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista