Skip to main content Skip to footer
 • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Bedrägeri med auktoriserad push-betalning

Vad är bedrägeri med auktoriserad push-betalning?

APP-bedrägeri (authorized push payment) är ett bedrägeri som går ut på att lura någon att frivilligt föra över pengar från sitt konto till ett konto som kontrolleras av en bedragare. Det kan röra sig om allt från små belopp till livsförändrande summor. 

APP-bedrägerier är den vanligaste typen av bedrägerier i samband med realtidsbetalningar. Den förväntas stiga till nästan 7 miljarder USD år 2026 på sex stora marknader (USA, Storbritannien, Indien, Brasilien, Australien och Saudiarabien).

APP-bedrägerier är särskilt lömska eftersom de utnyttjar brottsoffrets förtroende och vilja att göra en legitim betalning. Och med generativ AI blir den här typen av bedrägerier allt vanligare.

APP-bedrägerier kan leda till betydande ekonomiska förluster för dem som drabbas. Till skillnad från kreditkortsbetalningar eller autogireringar, som har en viss skyddsnivå och ofta kan återkallas, är push-betalningar vanligtvis omedelbara och oåterkalleliga. När ett brottsoffer inser att de har blivit lurade är det ofta för sent att återfå pengarna. Bankerna kanske inte alltid är skyldiga att ersätta de förlorade medlen, särskilt om kunden har godkänt betalningen.

Vilka är fördelarna med att bekämpa RTP-bedrägerier?

Att bekämpa APP-bedrägerier är avgörande för att upprätthålla den finansiella integriteten, säkerställa allmänhetens förtroende och driva på tekniska och rättsliga framsteg. De mest betydande fördelarna är följande:

 • Skydda individer och företag från ekonomisk förlust, säkerställa personlig och organisatorisk finansiell stabilitet
 • Öka förtroendet för digitala bank- och onlinetransaktioner och uppmuntra till ett bredare deltagande i den digitala ekonomin
 • Öka förtroendet för finansinstitut och företag, främja kundlojalitet och kundengagemang
 • Störning av kriminella nätverk med koppling till APP-bedrägerier, inklusive penningtvätt och annan olaglig verksamhet
 • Att göra det möjligt för finansinstitut och brottsbekämpande myndigheter att fördela resurser mer effektivt, med fokus på innovation och andra kritiska tjänster
 • Driva på utvecklingen av starkare lagar och förordningar för att avskräcka bedragare och tillhandahålla tydliga rättsliga ramar
 • Driva på utvecklingen av säkerhetsteknik och -metoder, förbättra skyddet mot olika cyberhot
 • Bidra till integritet och stabilitet i de internationella finansiella systemen och minska effekterna av ekonomisk brottslighet
Hur begås APP-bedrägerier vanligtvis?

Processen omfattar normalt tre steg:

 1. Bedrägeri. Via e-post, telefonsamtal, sms eller sociala medier utger sig bedragaren för att vara en pålitlig aktör, t.ex. en bank, en tjänsteleverantör eller till och med en vän eller familjemedlem. 
 2. Manipulation. När offret väl är övertygat om bedragarens legitimitet manipulerar bedragaren brottsoffret att göra en penningöverföring under förevändning att skydda pengarna från ett säkerhetshot, betala för en tjänst eller produkt, eller överföra pengar av en anledning som verkar legitim.
 3. Godkänd betalning. I tron att det rör sig om en legitim transaktion ger brottsoffret sin bank tillstånd att göra en push-betalning (en omedelbar betalning från det egna kontot) till det konto som angivits av bedragaren.
Vad kan man göra för att bekämpa APP-bedrägerier?

Det är viktigt för privatpersoner att vara vaksamma och skeptiska till oönskade betalningsförfrågningar, även om de verkar komma från en betrodd källa.

Dessutom kan samma teknik som används för att utöka APP-bedrägerier, generativ AI, också bekämpa dem. Generativ AI kan utveckla prediktiva modeller för att generera exakta och aktuella insikter och flagga för misstänkt aktivitet i realtid.

Utvalt innehåll - Bedrägeri med auktoriserad push-betalning 


Tillbaka till Ordlista