carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Förvaltning av tillgångar

Vad är förvaltning av tillgångar?

Förvaltning av tillgångar (asset performance management) är analysen av operativa data från anslutna enheter för att förbättra arbetsstyrkans effektivitet och produktivitet, samtidigt som driftskostnaderna minskar. Det kräver en helhetssyn i realtid över flera enheter och platser, förmågan att analysera data för att förutsäga framtida händelser och förhindra brister, samt (helst) standardiserad, automatiserad kapitalförvaltning i hela företaget.

Vad är affärsnyttan med förvaltning av tillgångar?

Förvaltning av tillgångar ger en enda källa till sanning och en övergripande bild av en verksamhets tillgångar, samt en enda plattform för att hantera dessa. Förbättrat beslutsfattande hjälper till att öka effektiviteten, kapitaltillgångar, tillförlitlighet och prestanda, samt minimerar kostnader och avbrott genom förebyggande underhåll. Automatisering av processer, såsom schemaläggning, minskar kostnader genom att undvika manuella fel, medan tillgångsspårning underlättar regelefterlevnad och förbättrar hanteringen av automatiseringsprocesserna för de anställda.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you