carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Artificiell intelligens

Vad är artificiell intelligens?

AI är det datavetenskapliga området som fokuserar på att simulera mänsklig intelligens. AI:s sanna betydelse kommer från att kombinera rationella, emotionella och kognitiva nivåer av intelligens i en större process.

Vad är affärsnyttan med artificiell intelligens?

AI inleder en ny tid av produktivitetstillväxt, mänskligt och robotiserat samarbete och, viktigast av allt, den intuitivitet som konsumenterna söker. Artificiell intelligens preciserar möjligheter och levererar personliga insikter som främjar innovation. Oavsett om ett företag upplever generell, säsongsmässig eller temporär tillväxt, så kan det med AI:s prediktiva och skalbara plattform reagera snabbt och smidigt på kundernas behov och förändringar på marknaden. AI optimerar och moderniserar företag och hjälper dem att bedriva affärsverksamheten på ett nytt sätt.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you