Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Artificiell intelligens

Vad är artificiell intelligens?

Artificiell intelligens (AI) är det datavetenskapliga området som fokuserar på att simulera mänsklig intelligens. AI:s sanna betydelse kommer från att kombinera rationella, emotionella och kognitiva nivåer av intelligens genom en större process.

Vad är affärsnyttan med artificiell intelligens?

AI inleder en ny tid av produktivitetstillväxt, mänskligt och robotiskt samarbete, samt viktigast av allt, den intuitivitet som konsumenterna söker. Artificiell intelligens preciserar möjligheter och levererar personliga insikter som främjar innovation. Oavsett om ett företag upplever generell, säsongsmässig eller temporär tillväxt, så kan det med AI:s prediktiva och skalbara plattform reagera snabbt och smidigt på kundernas behov och marknadsförändringar. AI optimerar och moderniserar företag och hjälper dem att bedriva affärsverksamheten på ett nytt sätt.

Varför är AI så viktigt?

AI blir allt viktigare inom affärsverksamhet. Den är inbyggd i många applikationer som standard för att utnyttja funktioner, till exempel rekommendationer, bästa åtgärderna att vidta härnäst och språktekniksbaserad analys (generering av naturligt språk = NLG). Effektiv användning av AI kräver ett tydligt fokus på att tillämpa intelligent teknik, för att lösa tuffa operativa utmaningar, eller problem, och leverera ett lyft till verksamheten.

Hur används AI i dagens företag?

Dagens företag använder AI på många olika sätt, till exempel:

  • Ett driftsatt verktyg i form av en röstaktiverad, AI-driven chattbott (röstassistent), som hjälper ledare, kundansvariga och fältservicetekniker att undersöka tjänster och lösningar genom röstkommandon eller skrivna frågor, vilket hjälpte företaget att effektivisera kundinteraktioner och förbättra användarupplevelsen
  • En försäkringsgivare använde maskininlärning och geospatial analys för att bättre förstå den komplexa försäkringsmarknaden för översvämningar och identifierade en ny affärsmöjlighet på 3,3 miljarder USD
Hur börjar ett företag formulera en effektiv AI-strategi?

För att skapa en grundlig AI-strategi måste ett företag ta tekniska funktioner ett steg längre. Varje affärsutmaning kommer att kräva olika verktyg, tekniker och tillvägagångssätt. Användningen av AI kräver omfattande experiment och förmågan att tillämpa lärdomar i driftsättningens nästa fas. Företag måste ta hänsyn till det faktumet i sin planering. En strategi bör inledas med att betona affärsvärde/-påverkan och etiskt/ansvarsfullt beteende, snarare än teknikens funktioner och algoritmer.

Artificiell intelligens - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista