Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Tillämpad artificiell intelligens

Vad är tillämpad AI?

Tillämpad AI är den gren av artificiell intelligens som tar den ut ur laboratoriet och in i den verkliga världen, vilket gör det möjligt för datorer och datorstyrda robotar att utföra verkliga uppgifter. Tillämpad AI förbättrar mjukvaruapplikationer och använder avancerad maskininlärning, som ger hög exakthet och anpassning över tid. Tillämpad AI kontextualiserar affärsmodeller och industriprocesser och förbättrar vårt sätt att interagera med allt som omger oss.

Vad är affärsnyttan med tillämpad AI?

Från ökad tillgänglighet och exakthet till kostnadsbesparingar och noggrant beslutsfattande, tillämpad AI ger företag av alla slag en fördel i ett ständigt föränderligt tekniklandskap.

Här är några affärsfördelar för tillämpad AI:

  1. Snabbt beslutsfattande: Tillämpad AI möjliggör ”mänsklig” bedömning, som minskar fel, förutsäger resultat, uppnår heltäckande processautomatisering och förbättrar smarta enheters ekosystem.
  2. Datorkapacitet med mänsklig beröring: Tillämpad AI överbryggar klyftan mellan digitala och fysiska världar, samtidigt som man strävar efter att begränsa effekten av modellfel, social etik och mänsklig partiskhet i processen.
  3. Effektivitet: Tillämpad AI förbättrar effektivitet och genomströmning, vilket sparar tid och pengar.
  4. Automatisering: Tillämpad AI frigör anställda från manuella processer genom att öka automatiseringen.
  5. Ökade intäkter: Tillämpad AI ökar lönsamheten genom att identifiera och hjälpa till att lösa komplexa affärsproblem genom dess maskininlärning och anpassningsförmåga.

 

Tillämpad AI - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista