carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Tillämpad artificiell intelligens

Vad är tillämpad AI?

Tillämpad AI (applied AI) är den gren av artificiell intelligens som tar ut den ur laboratoriet och in i den verkliga världen, vilket gör det möjligt för datorer och datorstyrda robotar att utföra verkliga uppgifter. Tillämpad AI förbättrar programvaruapplikationer och använder avancerad maskininlärning som ger hög noggrannhet och anpassning över tid. Tillämpad AI kontextualiserar affärsmodeller och industriprocesser, samt förbättrar vårt sätt att interagera med allt runt omkring oss.

Vad är affärsnyttan med tillämpad AI?

Från ökad tillgänglighet och noggrannhet till kostnadsbesparingar och exakt beslutsfattande, så ger tillämpad AI företag av alla de slag en fördel i ett ständigt föränderligt tekniskt landskap.

Här är några av fördelarna:

  1. Snabbt beslutsfattande: Tillämpad AI möjliggör ”mänsklig” bedömning för att minska fel och förutsäga resultat, samt uppnå fullständig processautomatisering och förbättra smarta enheters ekosystem.
  2. Datorkapacitet med mänsklig beröring: Tillämpad AI överbryggar klyftan mellan digitala och fysiska världar, samtidigt som man strävar efter att begränsa effekten av modellfel, social etik och mänsklig partiskhet i processen.
  3. Effektivitet: Tillämpad AI förbättrar effektivitet och genomströmning, vilket sparar tid och pengar.
  4. Automatisering: Tillämpad AI frigör anställda från manuella processer genom att öka automatiseringen.
  5. Ökade intäkter: Tillämpad AI ökar lönsamheten genom att identifiera och hjälpa till att lösa komplexa affärsproblem genom dess maskininlärning och anpassningsförmåga.

Tillämpad artificiell intelligens - utvalt innehåll

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you