Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Tillämpad artificiell intelligens

Vad är tillämpad AI?

Tillämpad AI är den gren av artificiell intelligens som tar den ut ur laboratoriet och in i den verkliga världen, vilket gör det möjligt för datorer och datorstyrda robotar att utföra verkliga uppgifter. Tillämpad AI förbättrar programvaruapplikationer och använder avancerad maskininlärning som ger hög noggrannhet och anpassning över tid. Tillämpad AI kontextualiserar affärsmodeller och industriprocesser och förbättrar vårt sätt att interagera med allt omkring oss.

Vad är affärsnyttan med tillämpad AI?

Från ökad tillgänglighet och noggrannhet till kostnadsbesparingar och exakt beslutsfattande, tillämpad AI ger företag av alla slag en fördel i ett ständigt föränderligt teknologiskt landskap.

Här är några tillämpade AI-affärsfördelar:

  1. Snabbt beslutsfattande: Tillämpad AI möjliggör ”mänsklig” bedömning för att minska fel och förutsäga resultat, uppnå helautomatiserad processautomation och förbättra smarta enheters ekosystem.
  2. Datorkapacitet med en mänsklig beröring: Tillämpad AI överbryggar klyftan mellan digitala och fysiska världar samtidigt som man strävar efter att begränsa effekten av modellfel, social etik och mänsklig partiskhet i processen.
  3. Effektivitet: Tillämpad AI förbättrar effektivitet och genomströmning, vilket sparar tid och pengar.
  4. Automation: Tillämpad AI frigör anställda från manuella processer genom att öka automatiseringen.
  5. Ökade intäkter: Tillämpad AI ökar lönsamheten genom att identifiera och hjälpa till att lösa komplexa affärsproblem genom maskininlärning och anpassningsförmåga.
Tillämpad AI - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista