carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Modernisering av applikationer

Vad är modernisering av applikationer?

Modernisering av applikationer är processen för att uppdatera äldre sådana till skalbara, molninbyggda appmiljöer med hjälp av moderna teknikstackar. Genom denna process kan applikationer fortsätta att möta de moderna användarnas förväntningar allt eftersom de utvecklas.

Vad är affärsnyttan med modernisering av applikationer?

Affärsnyttan med att modernisera applikationer är dess förmåga att säkerställa kontinuerlig leverans av bästa möjliga upplevelser för slutanvändarna, oavsett hur tekniken förändras över tid. Den hjälper också till att sänka risken för minskad support från äldre IT-miljöer, vilket gör att förändringar snabbt kan implementeras och att system kan utvecklas över tid på processdrivna sätt.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you