Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

AI-analys

Vad är AI-analys?

AI-analys är produkten av automatisering av dataanalys - en vanligtvis manuellt och tidskrävande uppgift - med kraften i dagens teknik för artificiell intelligens och maskininlärning. Förutom strukturerade datakällor kan AI alltmer analysera ostrukturerad data, med hjälp av AI-analysverktyg, såsom språkteknik (NLP), transkription av talanalys och computer vision (datorseende) för bild- och videoanalys.

Vilka är affärsfördelarna med AI-analys?

AI-systemens förmåga att autonomt analysera data har flera affärsfördelar. Ledare kan minska personalkostnaderna för dataforskare och andra analytiker, som är högt betalda och har begränsad tillgänglighet. Andra fördelar med att använda AI i analyser innefattar:

  • Riskhantering. AI-analys kan förbättra effektiviteten i riskhanteringsmodeller och skapa smartare strategier.
  • Innovativa produkter. AI-analysverktyg utför stora dataanalyser, som kan leda till uppdateringar av befintliga produkter och skapa nya.
  • Optimering av försörjningskedjan. Ledare inom försörjningskedjan ser på AI-analyser som en omvälvning, vilken ger dem möjlighet att tillämpa datadriven kunskap för att lösa tidigare olösliga utmaningar.
  • Kundengagemang. Använd AI-analysverktyg för att avgöra vad kunderna letar efter - locka till sig och behålla dem, samt odla deras lojalitet.
  • Framgångsrika marknadskampanjer. Skapa fokuserade och riktade kampanjer med AI-analys från aktuella kundköp.
AI-analys – utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista