carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

AI-analys

Vad är AI-analys?

AI-analys är produkten av automatisering av dataanalys med kraften i dagens teknik för artificiell intelligens och maskininlärning, som annars traditionellt sett varit en tids- och människokrävande uppgift. Förutom strukturerade datakällor kan AI alltmer analysera ostrukturerade data, med hjälp av AI-analysverktyg, såsom språkteknologi - programmering i naturligt språk (NLP), transkription av talanalys och datorsyn för bild- och videoanalys.

Vilka är fördelarna med AI-analys?

AI-systemens förmåga att autonomt analysera data har flera fördelar. Ledaren bland dem minskar arbetskostnaderna för datavetare och andra analytiker, som är högt betalda och har begränsad tillgänglighet. Andra fördelar med att använda AI i analyser innefattar:

  • Riskhantering. AI-analys kan förbättra effektiviteten i riskhanteringsmodeller och skapa smartare strategier.
  • Innovativa produkter. AI-analysverktyg utför stora dataanalyser som kan leda till uppdateringar av befintliga produkter och skapa nya.
  • Turboladdad leveranskedja. Supply chain-chefer känner igen AI inom analyser som ett avbrott, som ger dem möjlighet att tillämpa datadriven kunskap för att lösa utmaningar, som tidigare var olösbara.
  • Kundengagemang. Använd AI-analysverktyg för att avgöra vad kunderna letar efter, för att på så sätt förvärva dem, behålla dem och stärka deras lojalitet.
  • Framgångsrika marknadskampanjer. Skapa fokuserade och riktade kampanjer med AI-analys utifrån aktuella kundköp.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you