carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Additiv tillverkningsteknik och 3D-printing

Vad är additiv tillverkningsteknik och 3D-printing?

Additiv tillverkningsteknik och 3D-printing (additive manufacturing and 3D printing) är skapandet av ett tredimensionellt (3D) objekt från en datorstödd (CAD) modell. som utformas genom teknik som lägger lager av material ovanpå varandra. Den skiljer sig från traditionell bearbetningsteknik, som bygger på avlägsnande av material med metoder, såsom bearbetning, beskärning och borrning.

Vilka är fördelarna med additiv tillverkningsteknik och 3D-printing?

Additiv tillverkningsteknik och 3D-printing kan förbättra kundtjänst, påskynda lanseringstider, minska distributionskostnader och göra det möjligt med massanpassning genom att tillåta lokala underleverantörer, eller till och med kunder, att skapa komponenter med hjälp av skrivare på plats genom mönster som licensierats av en tillverkare. Det kan också minska miljöavfallet genom att återvinna gamla produkter till råvaran för nya tryckta produkter.

Additiv tillverkningsteknik och 3D-printing - utvalt innehåll

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you