Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Additiv tillverkningsteknik och 3D-printing

Vad är additiv tillverkningsteknik och 3D-printing?

Additiv tillverkningsteknik och 3D-printing, även kallad friformsframställning, är skapandet av ett tredimensionellt (3D) objekt från en datorstödd (CAD) modell genom att lägga på varandra följande lager av material ovanpå varandra. Det skiljer sig från traditionell bearbetningsteknik, som är beroende av avlägsnande av material med metoder som bearbetning, beskärning och borrning.

Vilka är affärsfördelarna med additiv tillverkningsteknik och 3D-printing?

Additiv tillverkningsteknik och 3D-printing kan förbättra kundtjänst, snabbare marknadsföringstid, minska distributionskostnader och möjliggöra massanpassning genom att tillåta lokala underleverantörer - eller till och med kunder - att skapa komponenter med hjälp av skrivare på plats, med hjälp av mönster som licensierats av en tillverkare. Det kan också minska miljöavfallet genom att återvinna gamla produkter till råvaran för nya tryckta produkter. 

Additiv tillverkningsteknik och 3D-printing - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista