carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Förbättra konkurrenskraften, optimera resultaten

Transformera driftmodeller för att förbättra bankupplevelser

Ta reda på varför 15 av de 20 bästa nordamerikanska finansinstituten arbetar med oss.

Fördjupa kund­interaktionen


Idag utmanas banker att utveckla en "customer first"-driftmodell och förnya betalnings- och kreditmodeller, samt anpassa sig till växande marknadsstörningar,  samtidigt som de driver lönsam tillväxt.

För att blomstra på denna tilltagande marknad, så måste företag utveckla och hantera intelligenta, anpassningsbara verksamheter. Med 25 års erfarenhet av att arbeta med kommersiella banker och banker för privatpersoner och småföretagare är Cognizant unikt utrustat för att hjälpa dig att uppnå goda resultat. Vi levererar transformation av affärsprocesser för effektivare och smidigare inteckning och utlåning, samt betalnings- och kreditverksamhet. Våra team implementerar innovativa digitala driftmodeller med lägsta totala ägandekostnad, vilket skapar större effektivitet, regelefterlevnad och kundengagemang.

Segment

Banktjänster för privatpersoner och småföretagare

Tillämpa transformation av affärsprocesser för att förbättra kundcentrering, förnya produkter och tjänster, samt dra nytta av störningar på marknaden.
Lån

Transformera start- och serviceprocesser för att förbättra effektivitet, snabbhet och smidighet och använd hanterade tjänster för att minska kostnader och risker.
Betalningar

Skapa innovationer för betalningsprocesser för att förbättra kundernas insyn och upplevelse, samt optimera betalningsresor för förbättrad kundlojalitet och tillväxt.

40 %

minskning av totala ägandekostnader inom bankverksamheten genom förenklade affärsprocesser

Utbud och plattformar

Optimera driften genom processautomatisering


Med nya digitala affärsmodeller kan banker skapa budgetar för och tilldela resurser med fokus på innovation och servicekvalitet – en central faktor för att hålla jämn takt med dagens digitala konsumenter. Vi hjälper banker att införa nya driftmodeller för högre intäkter och kostnadskontroll.

 • Cognizant® Digital Finance & Accounting

  Digital transformation av ekonomi och redovisning

  Transformera ekonomi- och redovisningsaktiviteter, så de genererar mervärde till ditt företag. Använd nästa generations digitala funktioner för att få ut det mesta möjliga av befintliga investeringar och göra processerna för upphandling, orderläggange och redovisning, samt finansiell planering till värdefulla affärsinsikter.

  Läs mer
 • Cognizant Real-Time Payments™

  Fördjupa kundrelationerna

  Reagera på snabba förändringar och förbättrade betalningssätt för att behålla kunder, få tillbaka vinster och behåll din centrala roll i ekosystemet för finansiella tjänster. Digitala märkesplånböcker erbjuder dina kunder bekvämlighet när och var som helst.

  Läs mer
 • Cognizants betalningsmodernisering

  Få den digitala fördelen

  Förenkla och säkra dina betalningsprocesser och plattformar för dagens marknadsplats med företagsövergripande betalningsstrategi och -design, utvärdering av kärnsystemplattformen och tjänster för plattformsarkitekturen.

  Läs mer

Senaste insikterna

Ta första steget

Vi hjälper kunderna genom att blicka både framåt och bakåt. Det är ett stort åtagande, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner. 

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för ditt företag.

 

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you