carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Dimensionera för tillväxt

Hantera förändringar med hjälp av branschkunskaper och digitala funktioner som stärker din verksamhet

Ta transformationen till nästa nivå med våra branschexperter och storskalig digital företagsstyrning.

Översikt

Olika branscher. Samma digitala mål.


Alla branscher är olika och ställs inför olika affärskrav.

De flesta företag har dock åtminstone två saker gemensamt: behovet av att utveckla sina affärsmodeller och skapa mer tillväxt, samt att leverera kvalitetsprodukter och en förstklassig kundupplevelse.

Cognizant kombinerar kraften i digitalt tänkande med vårt unika rådgivande tillvägagångssätt för att hjälpa kunder inom olika branscher att visualisera, skapa och driva modernare företag.

Branscher vi har lösningar för

Fordon

Cognizant hjälper biltillverkare, leverantörer och återförsäljare att definiera affärsstrategier, utveckla lösningar för tillväxtmarknader och ligga steget före i digitaliseringen.

Bankbranschen

Strömlinjeforma ineffektiva processer med strategier och lösningar som skapar tillväxt i verksamheten och sätter kunden i fokus för din organisation.

Kapitalmarknader

Leverera lösningar som bidrar till att skapa lojalare kunder, långsiktiga relationer och bättre lönsamhet.

Kommunikation, medier och teknik

Med personliga kundupplevelser (CX) och en effektivare verksamhet kan du hitta nya lönsamma insikter och förbättra resultatet.

Konsumentvaror

Bygg upp en digital kultur med strategier och lösningar för att knyta an till kunden.

Utbildning

Vi erbjuder de senaste lösningarna som tar utbildningen ett steg längre - från onlineverktyg till kurser i klassrum.

Hälso- och sjukvård

Behovet av hypersamarbete inom vården är förknippat med olika utmaningar. Vi underlättar integreringen genom att modernisera ditt IT-ekosystem med ett starkare kärnsystem som ger tillväxt.

Informationstjänster

Företag som ditt har revolutionerat sättet att leverera information. Vänd dig till våra experter om du vill vässa dina digitala konkurrensfördelar.

Försäkringar

Din bransch står inför ett tekniskt paradigmskifte. Ställ om verksamheten med våra senaste digitala lösningar.

Biovetenskap

Digitalisera din affärsstrategi och få en kompetentare och mer kapabel organisation som levererar bättre patientresultat.

Tillverkning

Vi erbjuder nya digitala funktioner och tekniker som hjälper tillverkare att fatta affärsbeslut baserade på sammanhangsberoende realtidsdata.

Olja och gas

Med den digitala tidsålderns nya verktyg kan olje- och gasleverantörer erbjuda fler energialternativ, sänka kostnaderna och skapa nöjdare kunder.

Detaljhandel

Våra innovationer inom hantering av försörjningskedjan, merchandising, e-handel och mobila funktioner hjälper återförsäljare att hålla jämna steg med kunderna.

Transport och logistik

Vårt tänkande kring affärer och digitala funktioner kan effektivisera försörjningskedjan, ge bättre insyn och förbättra verksamhetens resultat.

Hotell och restaurang

Återhämtning och tillväxt ligger inom räckhåll för alla som kan erbjuda en förstklassig upplevelse och effektiva digitala funktioner. Tillsammans med oss kan du skapa strategiska lösningar för framtiden.

Allmännyttiga tjänster

Cognizant har lång erfarenhet av att samarbeta med några av världens största allmännyttiga företag – vi överträffar förväntningar och skapar säkra energinät.

Nyheter

LÄS MER OM OSS Se alla nyheter från Cognizant

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Cognizant.


Evenemang

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och träffa oss på våra kommande evenemang.

Ta första steget

Vi hjälper våra kunder genom att blicka både framåt och bakåt. Det är ett stort åtagande, men med dagens nya tekniska funktioner kan vi genomföra det.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you