carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE

Cognizant utvecklar hållbarhet

Cognizant utvecklar hållbarhet

Utnyttja teknik för att förbättra det dagliga livet

På Cognizant är vi fast beslutna om att minska vårt eget koldioxidavtryck och att använda vår kompetens till att hjälpa våra kunder och medarbetare att göra detsamma.

Spela upp video
”Vi inser att företag är beroende av världens samhälleliga och miljömässiga system. Företag kan bara blomstra om samhället går bra och den naturliga miljön skyddas. ”

– Brian Humphries, Chief Executive Officer

Världen uppmärksammar insatsen vi utför...

Cognizant fortsätter att få externa utmärkelser för våra insatser att förbättra det dagliga livet världen över. Globala utmärkelser inom IT, såsom Digital Revolution's Tech for Good, där man uppmärksammar och hyllar de främsta individuella prestationerna och företagen, som är verksamma inom molnlösningarnas ekosystem, bekräftar vårt inflytande.

Andra utmärkelser som Cognizant erhållit:

  • The Top 100 Women Leaders of New York for 2021
  • 7th CSR Impact Awards by CSRBOX (hälsovårdskategorin)
  • Smart Nation Ambassador
  • Women in IT 2022 - priset för socialt rörlighetsprojekt
  • Microsoft APAC Region Social Impact—Inclusion Changemaker-priset

 

2021 ESG Report

Våra policyer och rapporter

2020 ESG-rapport och tillägg

Leva upp till våra mål

Nettonollmål för klimatåtgärder

Cognizant strävar efter att uppnå nettonollmålsutsläpp globalt i hela vår verksamhet och försörjningskedja. Vi har tagit fram en plan för minskning av utsläpp, som består av specifika mål och initiativ för att säkerställa att vi når vårt nettonollmål.

Policy för miljö, hälsa och säkerhet

Cognizant vet att skyddet av delade naturresurser höjer livskvaliteten för medarbetare, kunder och det globala samhället. Vi har åtagit oss att bedriva vår verksamhet på ett sätt som upprätthåller riktlinjerna för miljö, hälsa och säkerhet.

Policy för mänskliga rättigheter

Cognizant har åtagit sig att respektera mänskliga rättigheter. Vi värdesätter och främjar noggranna riktlinjer för affärsmetoder och prestanda i det vi gör.

Ta första steget

Vi hjälper kunderna att blicka både framåt och bakåt. Det är ett stort åtagande, men de nya digitala möjligheterna är stora och fortsätter att växa. 

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för ditt företag.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you