Skip to main content Skip to footer
ESG - miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning
Verksamhet inom miljö och hållbarhet

Cognizant har en stark känsla för samhällsansvar och minskar sin miljöpåverkan, så mycket där det bara går. Det innebär att vi siktar på att minska våra utsläpp, öka energi­effektiviteten och vidare­utveckla klimat­åtgärder.  Läs mer om våra hållbarhetstjänster.

Roadway through trees
Socialt ansvar

Vi använder vårt mål och åtagande för socialt ansvar till att locka, utveckla och behålla den mångfaldiga, specialiserade personalstyrkan, som utgör kärnan i vår verksamhet.

Våra medarbetare bidrar till sina samhällen genom teknik, kunskap och volontärarbete.

Students at an online class
Bolagsstyrning

Vi strävar efter att vara en pålitlig partner för våra kunder och uppvisar gott styrelseskick genom hela vår affärspraxis. Vi har som mål att arbeta med integritet, transparens och säker­het, för att minska risker och bygga upp förtroende. Vi åstad­kommer detta genom att fokusera på styrning, etik, data­säkerhet och integritet.

Man at work
Världen uppmärksammar insatsen vi utför...

Cognizant fortsätter att få externa utmärkelser för våra insatser att förbättra det dagliga livet världen över. Globala utmärkelser inom IT, såsom Digital Revolution's Tech for Good, där man uppmärksammar och hyllar de främsta individuella prestationerna och företagen, som är verksamma inom molnlösningarnas ekosystem, bekräftar vårt inflytande.

Andra utmärkelser som Cognizant erhållit:

  • The Top 100 Women Leaders of New York for 2021
  • 7th CSR Impact Awards by CSRBOX (hälsovårdskategorin)
  • Smart Nation Ambassador
  • Women in IT 2022 - priset för socialt rörlighetsprojekt
  • Microsoft APAC Region Social Impact—Inclusion Changemaker-priset
People at work

2022 ESG Report

Skapa meningsfull förändring i stor skala

Se hur Cognizants strävan efter ESG-agendan (miljö, socialt ansvar, bolagsstyrning) tjänar många intressenters intressen: medarbetare, kunder, samarbetspartner, investerare och aktieägare. Läs vår ESG-rapport för  2022.

2022 ESG Report

Våra policyer och rapporter

Se hur Cognizants strävan efter ESG-agendan (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) tjänar många intressenters intressen: medarbetare, kunder, samarbetspartner, investerare och aktieägare. Genom att tillhandahålla detta arkiv, strävar vi efter att främja ökad medvetenhet och förståelse för våra insatser att skapa en positiv inverkan på miljön och samhället överlag.

Cognizant strävar efter att uppnå nettonollutsläpp globalt till 2050 i hela vår verksamhet och försörjningskedja. Vi har tagit fram en plan för minskning av utsläpp, som består av specifika mål och initiativ, för att säkerställa att vi når vårt nettonollmål.

Vi på Cognizant är medvetna om att skyddet av gemensamma naturresurser höjer livskvaliteten för medarbetare, kunder och det globala samhället. Vi har åtagit oss att bedriva vår verksamhet på ett sätt som upprätthåller riktlinjerna för miljö, hälsa och säkerhet.

Cognizant Environment Health & Safety Management System hjälper till att förebygga skador och upprätthålla en säker och hälsosam arbetsplats. Medarbetare kan rapportera incidenter relaterade till hälsa och säkerhet via ”EHS Incident Report” på My Service Portal.

Cognizant har åtagit sig att respektera mänskliga rättigheter. Vi värdesätter och främjar noggranna riktlinjer för affärsmetoder och prestanda i det vi gör.

Få svar på dina frågor

Vänd dig till oss för att få hjälp med att förnya dina arbetssätt genom teknik.

Ange ett giltigt namn.
Ange en giltig e-postadress.
Ange giltigt ett företagsnamn.
Ange ett giltigt telefonnummer.

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och tillämpar Googles integritetspolicy och användarvillkor .