carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE

Jobbar mot en hållbar framtid.

Jobbar mot en hållbar framtid.

"Vi skapar moderna företag för att förbättra vardagen."

Det uttalandet fungerar som vår ledstjärna. Vi fokuserar på framtiden och är uppmärksamma på vad som förändras i den yttre miljön, samt agerar beslutsamt på dessa utmaningar och möjligheter.

LÄS HELA ESG-RAPPORTEN

Meddelande från vår Chief Executive Officer, Brian Humphries

”Vi inser att företag är beroende av världens samhälleliga och miljömässiga system. På mellanlång och lång sikt blir samhälleliga och miljömässiga frågor till ekonomiska frågor. Företag kan bara blomstra om samhället går bra och den naturliga miljön skyddas. ”

LÄS HELA MEDDELANDET ▷

Brian Humphries CEO

Verksamhet inom miljö och hållbarhet

Som ett företag med en stark känsla för för socialt ansvar, så minskar vi vår egen miljöpåverkan där vi ser att den har störst betydelse. Det betyder att vi banar väg att minska våra utsläpp och öka vår energieffektivitet, samt ytterligare definiera och utveckla klimatåtgärder.

Vi tror att ESG är ett sätt att leverera långsiktigt mervärde, och mycket av vårt miljöarbete kretsar kring klimatförändringar. Vi beaktar:

 • Vår energiförbrukning och utsläpp
 • Vårt gensvar på klimathot och möjligheter
 • Våra vattenbesparande åtgärder
LÄS MER
Samhälleligt och socialt ansvar

Vi använder vårt ändamål och engagemang för socialt ansvar för att locka, utveckla och behålla den mångfaldiga, specialiserade personalstyrkan, som är kärnan i vår verksamhet.

Våra medarbetare gynnar sina samhällen genom teknik, kunskap och volontärarbete som en del av en företagskultur. Vi har åtagit oss att bidra med:

 • Kompetens för framtiden
 • Gemenskap
 • Mångfald och inkludering
 • Hälsa och säkerhet
 • Försörjningskedja
LÄS MER
Styrning

Vi strävar efter att vara en pålitlig partner för våra kunder och uppvisar gott styrelseskick genom hela vår affärspraxis. Vi strävar efter att arbeta med integritet, transparens och säkerhet för att minska risker och bygga upp förtroende. Vi fokuserar på:

 • Styrning
 • Etik
 • Datasäkerhet och dataskydd    
LÄS MER

 

2020 ESG Report

Vår policy

Policy för miljö, hälsa och säkerhet

Cognizant vet att skyddet av delade naturresurser höjer livskvaliteten för medarbetare, kunder och det globala samhället. Vi har åtagit oss att bedriva vår verksamhet på ett sätt som upprätthåller riktlinjerna för miljö, hälsa och säkerhet.

Policy för mänskliga rättigheter

Cognizant har åtagit sig att respektera mänskliga rättigheter. Vi värdesätter och främjar noggranna riktlinjer för affärsmetoder och prestanda i det vi gör.

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna att blicka både framåt och bakåt. Det är ett stort åtagande, men de nya digitala möjligheterna är stora och fortsätter att växa. 

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för ditt företag.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.