carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

D&I är mer än ett initiativ. Det är ett affärskrav.

När människor inte behöver oroa sig för hur de ser ut, vem de älskar eller vad de tror på, då – och först då – kan vi uppnå vår fulla potential.

Vårt ledarskapsengagemang för mångfald


På högsta nivå strävar vi efter att främja mångfald över alla geografiska områden och skapa förutsättningar för alla att trivas.

Vi vet att det är viktigt att synliggöra sig som inkluderande ledare. Först då uppstår effekten som sprider sig som ringar på vattnet till team, kunder och samhällen.

Läs mer

Olika röster

På Cognizant firar vi mångfald och inkludering i hela vår personal, i våra samhällen och i våra partnerskap.

Bra ledarskap börjar med genuinitet

Det pratas mycket inom kretsar för mångfald om genuinitet och att få vara sitt sanna jag på jobbet. Som öppet homosexuell, så vet Jan Sigmund, Cognizants Chief Financial Officer, hur svårt men också hur givande det är, särskilt för personer i ledande ställning. Läs mer om Jans perspektiv och kompetens här.

Jan Siegmund | Diversity in Leadership

Cognizant CFO Jan Siegmund kom ut på jobbet 1996. Här talar han öppet om hur det är att vara gay och ledare inom teknikbranschen och varför mångfald och inkludering är en källa till kraft och trovärdighet, samt hur Aston Martin Cognizant Formula One™-teamet tar täten i dessa frågor.Läs mer om Aston Martin Cognizant Formula One™-teamet och vårt samarbete med Aston Martin här

Dana Anderson | Voices of diversity

Se Cognizant Principal IoT Strategy Consultant Dana Anderson berätta om sin kärlek till motorsport, hennes förhoppningar om Aston Martin Cognizant Formula One -teamet och hur Cognizants kultur har hjälpt henne att trivas. Läs mer om Aston Martin Cognizant Formula One™ -teamet och vårt samarbete med Aston Martin här .

Skapa jämställdhet

Vi arbetar hårt med att implementera tre program som främjar jämställdhet inom Cognizants ekosystem.

En känsla av samhörighet ...
även när vi är långt ifrån varandra

Efter covid-19 är det viktigare än någonsin för företagen att ge medarbetarna en känsla av samhörighet, vare sig de är på kontoret eller inte. Att känna samhörighet på jobbet handlar om fyra saker: att känna sig välkommen, uppskattad och inkluderad, samt god sammanhållning.

Läs mer
Ledare skapar den starkaste gemenskapen

Ledarskap kan omfatta en rad beteenden. Störst inverkan har de som handlar om att skapa goda relationer, bedriva självstudier, ha självkännedom, vara en aktiv lyssnare, framföra åsikter och stötta varandra. Läs mer om vad vi lärde oss av vår enkätundersökning, som besvarades av över 3 000 amerikaner från Generation Y och Z.

Se infografik

Vi skapar ett mer inkluderande Cognizant

Black, Latinx and Indigenous Group (BLING)

Den här gruppen har åtagit sig att utveckla innovativa idéer genom mångfald i ledningsgruppen och en mångfacetterad personalstyrka, som gör det möjligt för Cognizant att bli en global marknadsledare. Vi erbjuder också nätverksmöjligheter för BLING.
Cognizant Veterans Network

Cognizant värdesätter veteranernas insatser för vårt land. Genom Veterans Network anställer och överför vi militärer, veteraner och militärers makar till nya jobb.
Embrace för HBTQ+-medarbetare och -samarbetspartner

Vi främjar en praxis på arbetsplatsen där alla medarbetare kan vara sig själva på jobbet och realisera sin fulla potential. The Embrace ger stöd åt en stark gemenskap av HBTQ+-medarbetare och -samarbetspartner.
Millennial Council

Millennial Council samlar utvalda unga, högpresterande yrkesverksamma för att skapa nya perspektiv och handlingsdrivna strategier, som fokuserar på affärsrelaterade frågor. Rådets uppgift är att främja samarbete och tillhandahålla sömlös integration mellan tankeledarskap och beslutsfattare över generationer.
Pan-asiatisk grupp

Den panasiatiska gruppen försöker öka medvetenheten om mångfald genom att främja karriärtillväxt hos minoriteter. Denna grupp syftar till att skapa en säker och öppen miljö för nuvarande och framtida medarbetare att ansluta sig till varandra för en mångfaldig organisation.
Unite

Global Unite tillhandahåller en gemenskap och resurser för medarbetare med funktionshinder, vårdgivare och deras allierade. Unite utnyttjar Cognizants medlemskap i National Organization on Disability (NOD), som är inriktat på att bygga en värld där personer med funktionsnedsättning har full möjlighet till anställning.
Möjligheter för kvinnor

VI arbetar för att rekrytera och expandera karriärmöjligheter för alla kvinnor i organisationen. Cognizant bygger kontinuerligt en gemenskap av kvinnor som är fokuserade på tillväxt i IT-branschen.
Completely Cognizant

Vi tror att vi kan nå långsiktig framgång genom att uppmärksamma inkludering och främja mångfald. Vi främjar kontinuerligt mångfald och inkludering i hela organisationen för att frigöra våra medarbetares innovativa kraft och för att återspegla mångfalden bland våra kunder och i våra lokalsamhällen.

”Mångfald och integrering är viktiga områden för alla företag, som vill förstå och hjälpa sina kunder på djupet.”

– Brian Humphries, Chief Executive Officer

Digitally Cognizant – blogg

Är du intresserad av en karriär på Cognizant?

Ta första steget

Vi hjälper kunderna att blicka både bakåt och framåt. Det är ett stort åtagande, men de nya digitala möjligheterna är stora och fortsätter att växa. 

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you