carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

VÅRT UPPDRAG ÄR ATT LOCKA DE FRÄMSTA TALANGERNA

Cognizant strävar efter att bygga en talangfull och mångfaldig personalstyrka som brinner för att ge utmärkt kundservice.

EN MÅNGFALDIG PER­SO­NAL­STYR­KA


Vi söker ständigt kompetenta medarbetare när vi rekryterar ny personal. Vi är stolta över vår omfattande erfarenhet av att arbeta med kunder inom de flesta branschområdena.

Våra anställda är avgörande för Cognizants utmärkta kundservice och branschledande tillväxt.

  • Vi får ständigt höga resultat i vår årliga oberoende medarbetarenkät om tillfredsställelse och personalgenomströmningen är mycket låg. Vår talangpool har utökats, så att vi kan tillgodose de alltmer komplexa behoven hos ett växande antal kunder. 
  • Våra domänkunskaper inom centrala, vertikala branscher är djupa. Vi använder oss av ett stort utbud av lösningsacceleratorer, ramverk och agila utvecklingsmetoder, som innefattar hela teknikstacken, så att vi snabbt kan möta dina affärsbehov.
  • Via vårt program Women Empowered arbetar vi för att öka mångfalden inom personalstyrkan, även antalet kvinnor i ledande positioner världen över.  
  • Vi strävar efter att ge vår personal möjlighet till att bygga värdefull kompetens och framgångsrika karriärer. Cognizant Academy, olika vägar för karriärsutveckling och andra utbildnings- och fortbildningsprogram ger medarbetarna färdigheterna att uppnå sin fulla potential.

    Besök vår karriärsida för att se aktuella lediga jobb.

VÅRA PARTNERSAMARBETEN FÖR UTBILDNING OCH FORTBILDNING I USA

Sätt fart på karriären: Fast Track-teknikprogram

Cognizant vill skapa en kunnig och engagerad personalstyrka med stor mångfald som brinner för att ge utmärkt kundservice. Vi söker engagerade och kunniga medarbetare till ett spännande, kostnadsfritt utbildningsprogram på heltid, som lyfter din karriär inom ett teknikrelaterat område. Detta snabba utbildningsprogram är ett ”train to hire-bootcamp" avsett för universitetsstudenter och nyutexaminerade utan s.k. STEM-examen (Science, Technology, Engineering, Mathematics), som vill utöka sina kunskaper för att förbereda sig för en karriär inom teknikområden med stor efterfrågan, såsom programvaruutveckling, dataaffärsanalys, maskininlärning, artificiell intelligens och IoT. Cognizant stöder och investerar i utbildningsprogram för nya talanger på arbetsmarknaden och förbereder människor för att få ut det mesta möjliga av den teknik som kan forma vår gemensamma framtid.

LÄS MER
Arizona State University

Cognizant samarbetade med Arizona State University för att utveckla och erbjuda utbildningsprogrammet Digital Analyst Certificate Program. Detta unika train-to-hire-program är utformat för dig som är i början av karriären och som vill byta yrkesbana för att förbereda dig för konsultbranschen. Det är ett 10-veckorsprogram med en flexibel och smidig utbildningsmiljö. Programmet innehåller även workshops där studenterna får möjlighet att träffa och arbeta tillsammans med Cognizant Consulting-proffs. När utbildningen avslutats bjuds studenterna in till intervju för lediga jobb inom Cognizant Consulting. Hittills har 90 % av dem som slutfört programmet och sedan intervjuats blivit erbjudna jobb inom Cognizant. Vi har anställt utexaminerade från programmet för tjänster över hela USA, bl. a. i Arizona, Virginia, Texas, New Jersey, New York, Connecticut, Kalifornien och Arkansas.

LÄS MER
Förutbildning i Java-programmering för trainees

I samarbete med Central Piedmont Community College i Charlotte, North Carolina i USA, utökar Cognizant Technology Solutions U.S. Corporation sitt karriärprogram med en trainee-modell som utformats för att överbrygga klyftorna och förbereda dig som är i början av eller mitt i din karriär. Vi kombinerar betald, praktisk utbildning med obetald utbildning online för att hjälpa kandidaterna att få kunskap, färdigheter och kompetens som krävs för en karriär som utvecklare. Kandidaterna deltar först i ett kostnadsfritt, obetalt Java-utbildningsprogram från Central Piedmont Community College. Programmet är åtta veckor långt och består av onlineutbildning på egen hand plus instruktörsledd handledning online. När förutbildningen är avslutad deltar kvalificerade kandidater i ett avlönat, ettårigt trainee-program som utvecklare hos Cognizant.

LÄS MER
University of Montana – AIM (All-In-Missoula)

Cognizant samarbetade med Advanced Technology Group (ATG, ett Cognizant-företag) och University of Montana för att ta fram programmet ”All-In-Missoula” för blivande konsulter. AIM är ett 12 veckors långt utbildningsprogram, som förbereder studenterna för yrkesrollen som teknikkonsult med specialiserade ekonomi- och teknikutbildningar, såsom dataanalys, projektledning, systemanalys och -design och informationsinfrastrukturer, samt molnplattformar och -teknik. Studenter som slutfört utbildningen kan söka lediga tjänster på Cognizant ATG Missoula Solution Center i Missoula, Montana, USA.

LÄS MER

COGNIZANT ACADEMY

Vår lokala verksamhet arbetar med agil och accelererad inlärning, som hjälper Cognizant-medarbetare att nå sin fulla potential.

Vi gör akademin starkare genom nyckelkomponenter:

  • Ett team av mycket erfarna proffs inom lärande och utveckling
  • Ett ekosystem av digitala inlärningsplattformar som kan nås från var som helst 
  • Partnersamarbeten för hantering av klassledande innehåll

Den här kombinationen av proffs, ekosystem och partnersamarbeten gör det möjligt för oss att leverera individanpassade utbildningslösningar inom hela företaget. Vårt arbete har flertalet gånger erkänts av ledande branschorganisationer inom lärande och utveckling, till exempel Association for Talent Development, Brandon Hall Group och Learning and Performance Institute.