carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

DET DIGITALE OVERTAKET

Optimaliser olje- og gassressurser mens du reduserer kostnader

Fremskynd transformasjon gjennom digitale løsninger og automatiser driften ved hjelp av nye plattformer for olje og gass.

Fokus på effektivitet


Det moderne olje- og gasselskapet er produktivt og fremtidsrettet.

Olje- og gassindustrien er i dag primært fokusert på effektivitet og kostnadsreduksjon. Samtidig står bransjen sentralt i den globale innsatsen for å redusere karbonutslipp og bremse klimaendringene. 

For å ligge i forkant må bedrifter optimalisere produksjonssyklusene og forbedre forretningsprosessene gjennom hele driften. Økt fokus på automasjon og digitale løsninger for å redusere driftskostnader er en viktig del av løsningen for mange. Andre fordeler med nye plattformer for olje og gass inkluderer bedre beslutningstaking, bedre utnyttelse av eiendeler og et solid grunnlag for å investere i nye forretningsmodeller.

Slik omfavner du det digitaldrevne arbeidet i fremtiden etter pandemien

Det digitale vil skille vinnerne fra taperne i det sterkt konkurransepregede forretningslandskapet etter pandemien. Vi gjennomførte en global studie innenfor flere bransjer for å finne ut hvordan bedrifter forbereder seg på denne fremtiden, og dette er resultatet.

Se perspektiver

Latest thinking

Tjenester

Betjener den digitale fremtiden


Cognizant hjelper olje- og gasselskaper med å lykkes ved å utnytte vår dyptgående bransjekunnskap og erfaring med nye bransjeplattformer. Tjenestene våre inkluderer økonomi- og regnskapsløsninger, forvaltning av bedriftskapital og funksjoner innen prosessautomatisering som er basert på de nyeste digitale løsningene innen olje og gass.

 • Digitale ettermarkedstjenester

  Transformer ettermarkedet

  Med nyere fremskritt innen data og tilkobling skaper ettermarkedstjenester spennende nye forretningsmuligheter for olje- og gassleverandører. Cognizants ekspertise innen områder som analyse og forretningsmålinger kan bidra til å skape nye driftsmodeller og gjøre kostnadssteder til profittsentre.

  Å kombinere digitale plattformer med rett prosess, strategi og de rette menneskene transformerer ettermarkedstjenester. Nøkkelområder for forbedring inkluderer håndtering av forespørsler, felttjenester, ordreforvaltning av reservedeler, garanti, omvendt logistikk og ressursovervåking.

  Les mer
 • Digital finans og regnskap

  Generer ny forretningsverdi

  Vår digitale økonomi- og regnskapspakke gir olje- og gasselskaper en digital regelbok for fremtidig integrasjon og automasjon. Den bidrar til å optimalisere eksisterende investeringer og integrerer nøkkelprosesser, ekspertise, systemer og analyser. Vi transformerer økonomi og regnskap digitalt, og gjør det om til en verdigenerator for organisasjonen din. Vi gjør alt fra å effektivisere de transaksjonelle arbeidsflytene dine til å gjøre økonomisk intelligens tilgjengelig på bestilling.

  La oss bidra til kostnadsreduksjon og optimalisering ved å restrukturere og ombygge kjernetjenester i bransjen, som «procure to pay», «order to cash», regnskapsrapportering og økonomisk planlegging og analyse.

  Les mer
 • Digital ordreforvaltning

  Innrett virksomheten din

  Med større press fra konkurrenter og økende etterspørsel fra kunder etter alternative energikilder, har det blitt komplekst å oppfylle bestillinger på tvers av flere kanaler for kundeengasjement. Cognizants Digital Order Management gjør det enklere å håndtere kompleksiteten ved å levere kundesentrerte prosesser og design på en kostnadseffektiv måte.

  Ved å koordinere global produkt- og tjenesteoppfyllelse på tvers av den utvidede virksomheten, merkes en betydelig forbedring av effektiviteten til forsyningskjeden og virksomhetens respons. Dra nytte av våre digitale innovasjoner innen plattformer, analyser og intelligent automatisering for å gjøre ordrehåndteringsprosessen din om til et inntektsgivende kraftsenter.

  Les mer
 • Forvaltning av virksomhetskapital

  Administrer ressursene dine proaktivt

  Det å administrere en aldrende arbeidsstyrke og infrastruktur samtidig som man holder et øye med pålitelighet, krever nytenkning når det kommer til kapitalforvaltningsstrategien. For olje- og gassindustrien kan Enterprise Asset Management redusere utstyr i sentrum, øke energiproduksjonen og redusere kostnadene gjennom forbedret ressursutnyttelse.

  Cognizant kombinerer erfaring innen konvensjonell EAM med digitale evner innen mobilitet, smart nett, administrasjon av ressurser/rørledningsintegritet, ressursanalyse, informasjonspaneler og GIS. Resultatet er det vi kaller intelligent EAM.

 • Intelligent prosessautomatisering

  Hvorfor IPA? Større ROI.

  Med rett strategi, verktøy og kunnskap kan intelligent prosessautomatisering bidra til økt ytelse og muliggjøre reell verdi og ROI for vann- og strømleverandører. Cognizants IPA-løsninger gjør olje- og gassprosessene dine smartere. Vi bidrar til å øke arbeidsstokkens produktivitet ved å automatisere ikke bare rutineoppgaver, men også ende-til-ende-forretningsdrift.

  Utnytt Cognizants funksjoner innen domener og digitale plattformer for en offensiv automatisering.

  Les mer

Målrettede løsninger

Lever moderne digitale opplevelser


Smarte pakkeløsninger som hjelper olje- og gasselskaper med å tilpasse seg den digitale tidsalderen.

 • Cognizant Digital Workforce Mobility™

  Optimer felt-operasjoner

  Cognizants Digital Workforce Mobility™ reduserer driftskostnadene og forenkler byggearbeidet. Det hjelper olje- og gasselskaper med å transformere feltoperasjoner ved å optimalisere digital kommunikasjon og arbeidsflyter. Med løsningen vår skaper du en sømløs digital arbeidsplass der både arbeidsledere og arbeidere kan utføre daglige oppgaver, eliminere avfall og samarbeide på en enkel måte.

  Vis løsning
 • Cognizant Operational Intelligence Platform™

  Oppnå operativ fremgang

  Cognizants Operations Intelligence Platform (OIP) dykker dypt ned i dataene, og gir oljeoperatører innsikten de trenger for å optimalisere produksjonen, redusere kostnadene og forbedre beslutningstakingen. Det hjelper operatører med å yte bedre økonomisk, optimalisere utvinning av reserver og redusere risikoen med offshorebemanning.

  Vis løsning

Nyheter

SJEKK HVA VI KAN BIDRA MED Se alle nyheter fra Cognizant

Hold deg oppdatert på hva som skjer på tvers av Cognizant


Arrangementer

DATOER DU MÅ HUSKE
Se alle Cognizant-arrangementene

Kom ut og møt oss på disse kommende arrangementene.

Ta det første skrittet

Vi hjelper kundene ved å både se på fortiden og på fremtiden. Det er et stort løfte, men det er fullt mulig med dagens omfattende og voksende digitale funksjoner.

Finn ut hva digitale løsninger kan bety for din bedrift.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.