carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

Gir verdi og lønnsomhet en boost

Digitalisering og effektivisering av ettermarkedsdrift

Å tilby effektiv installasjon, reparasjon, vedlikehold og støtte krever integrasjon av mennesker, prosesser, analyser og den nyeste teknologien. Cognizant Digital After Market Services hjelper til med å digitalisere ende-til-ende-prosessen.

Produksjonsbedrifter er under konstant press for å finne nye inntektskilder, og ettermarkedstjenester kan være et stort område for differensiering og nye inntektsstrømmer. Men å tilby effektiv installasjon, reparasjon, vedlikehold og støtte krever ende-til-ende-synlighet i verdikjeden til ettermarkedet. Dette er en stor oppgave, men Cognizant Digital After Market Services kan bidra til å strømlinjeforme prosessen.

Cognizant har lang erfaring med å integrere ulike systemer og forbedre ettermarkedstjenester på tvers av et bredt spekter av virksomheter. Tilnærmingen vår «digitalt først» starter med å digitalisere driften din, og tilbyr en omfattende pakke med markedsledende ressurser. Denne inkluderer partnerskap med OnProcess Technology og PEGA for å styrke og føre sammen seks hovedområder:

  • Behandling av serviceforespørsler
  • Behandling av felttjenester
  • Ordreforvaltning av reservedeler
  • Håndtering av garanti
  • Omvendt logistikk
  • Ressursovervåkning

Funksjonen ettermarkedstjenester har blitt sett på som et rent kostnadssted i altfor lang tid. Men nå som det finnes større, mer omfattende digitale løsninger, har tidspunktet aldri vært bedre for å rette fokuset mot ettermarkedstjenester og å forandre denne funksjonen fra å være en ugjenkallelig kostnad til å bli en forretningsmulighet.

VIS PDF

Over 1 million dollar

i kostnadsbesparelser for en stor energileverandør

LÆR MER

Behandling av serviceforespørsler

Denne prosessen, som vanligvis skjer hos et kundekontaktsenter, løser kundeforespørsler om service gjennom feilsøking over telefon og/eller opprettelse av serviceforespørsel som en forløper til utsendelse i felt.
Behandling av felttjenester

Denne prosessen inkluderer å kontrollere tilgjengeligheten på deler, verktøy og ferdigheter, tildeling av serviceordrer til teknikere, utsending og ruteoptimalisering samt samarbeid med leverandører/tredjepartsleverandører.
Ordreforvaltning av reservedeler

Her er fokuset på prioritering av eiendeler og kritiske deler, lagerstyring, oppfyllelse av deleordrer, reduksjon av restordrer og behandling av deler som sendes i retur.
Håndtering av garanti

Her dekker funksjonene felt som autorisasjon av returvarer (RMA), kravbehandling og tilbakebetaling til leverandør gjennom garanti.
Omvendt logistikk

Denne vide og komplekse funksjonen inkluderer returautorisasjon, håndtering av avvik, problemer med hyllestyring, sporing av forsendelser, kontraktshåndtering og kreditt- og etterregningstjenester.
Ressursovervåkning

Utnyttelse og optimalisering av eiendeler, planlegging av vedlikehold, hendelseshåndtering og overholdelse av regelverk er alle kjennetegn på robuste kapitalforvaltningsevner.

VÅRE PERSPEKTIVER

Ta det første skrittet

Vi hjelper kundene ved å både se på fortiden og på fremtiden. Det er et stort løfte, men det er fullt mulig med dagens omfattende og voksende digitale funksjoner.

Finn ut hva digitale løsninger kan bety for din bedrift.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.