carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

FÅ DIGITALT OVERTAK

Cognizant betalingsmodernisering

Cognizant be­tal­ingsmod­erniser­ing

Ved å bruke Cognizant betalingsmodernisering til kjerneprosesser kan bankorganisasjonen din gjøre transaksjonsprosesseringen raskere, forbedre tiden til markedet og tilby innovativ CX.

Definer betalinger på bankens produkter, prosesser og plattformer på nytt.

Betalinger er kjernen i virksomheten din. Digital gjør dem mulige på nye måter. Samarbeid med teamene våre for å forenkle og sikre bankens betalingsprosesser og -plattformer.
Cognizant betalingsmoderninseringstilbud for bankorganisasjoner inkluderer:
  • bedriftsbetalingsstrategi og -design 
  • evaluering og rasjonalisering av kjerneplattform
  • ny plattformarkitektur (mikrotjenester / åpen API)
  • designakselerator for API-katalog og mikrotjenester
  • heldekkende betalingshuber, inkludert kjernemodernisering, leverandørsammenligning og implementeringer
  • forbedring og redesign av betalingsinstrumenter som sjekker, Lockbox, kontantbehandling, elektroniske betalinger og pengeoverføringer
Finn ut mer om hva praksisen vår for betalinger kan gjøre for banken din.

Ta det første skrittet

Vi hjelper kundene ved å både se på fortiden og på fremtiden. Det er et stort løfte, men det er fullt mulig med dagens omfattende og voksende digitale funksjoner.

Finn ut hva digitale løsninger kan bety for din bedrift.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.